Kursun yapılacağı yerİslampaşa mahallesi Menderes bulvarı merkez Rize Olimpik yüzme havuzu 

Telefon: (0464) 213 04 85

konum için tıklayınız;

Kurs Tarihi: 16-20 Şubat 2022
Federasyon Katılım ücreti: ₺ 700
Bir Branş için En az/en fazla katılımcı sayısı: 30-50 Kişi
Başvuru yerihttps://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihleri03 – 14 Şubat 2022
Başvuru sonuçlarının açıklanması14 Şubat 2022-18:00
 

DİKKAT!!! 1. Kademe Temel Eğitim Bitirme Belgesi veya BESYO mezunu olanlar ve 100 metre Karışık(4X25 Serbest-Kurbağa-Sırtüstü-Kelebek) yüzmeyi bilenler bu kursa katılabilir.

Katılımcı Listeleri 14 Şubat 2022 tarihinde saat  18:00 de web sitemizde yayımlanacaktır. Referans numarası alan ve Referans Numarası veya TC Kimlik Numarası ile TEB Bankası Gişesinden-ATM veya Cepte Tep uygulaması aracılığı ile ‘‘Fatura Ödeme ekranından GSB ve Federasyon ödemelerine”  ücret yatıranların isimleri listede olacaktır. Referans numarası almış ve ücreti ödeyemeyenler Federasyon birimlerine değil TEB bankası ile görüşmeleri gerekmektedir

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerler Yüzme Testi yapılarak 100 m karışık  (4×25 dört stil) testi geçenler kursiyer olacaktır.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile TEB Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 

Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 16-20 Şubat 2022 tarihleri arasında GSB Rize Yüzme Havuzu ve Tesislerinde yapılacaktır. Teorik dersler havuz içerisinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır. Tesise ulaşım için konum bilgileri ve telefon numarası üstte verilmiştir.

 

Başvuru Şartları

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- 1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör - Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
- Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri yükleme işlemlerini 03-14 Şubat 2022 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devlet üzerinden yapacaklardır. Kurs kayıt sırasında E-devlete yüklenen belgeler kurs yöneticisine teslim edilecektir.
- Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendikten sonra yatırılacaktır.
- Kursa katılım ücreti 700 TL.
- Temel Eğitim Derslerine katılmayacak adaylar muafiyet gösteren belgelerini sisteme yüklemek durumundadırlar. Muafiyetle ilgili durumlar talimatta yer almaktadır.
 

Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler:

- Diploma Sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
- 2 Adet Vesikalık fotoğraf
- Sağlık Raporu
- Savcılık iyi hal kağıdı
- Nufüs Cüzdanı sureti (Tc. Kimlik No’lu)
- Milli Sporcular için Millilik Belgesi
- Temel Eğitim Bitirme Belgesi(BESYO mezunlarından istenmez)
Not: E-Devlet sisteminden alınacak barkodlu belgelerde tasdik şartı aranmaz. E Devlet çıktı alınabilen belgelerinizi doğrudan çıktı alıp getirebilirsiniz.

 

TEB ödeme yöntemi;