Aynı takımdaki oyuncuların tek veya çift elle topu birbirine aktarmasına pas denir. Pastaki amaç, hücum eden takım oyuncuları arasında topun kontrollü olarak aktarılması sonucu sayıya ulaşmak veya zaman kazanmaktır. Pasın başarılı bir şekilde aktarılabilmesi için top, hareket hâlinde veya sabit duran oyuncuya uygun bir zamanlama ve doğru bir açıyla atılmalıdır.

 

Çift El Paslar

1. Baş Üstü Pas:

Genellikle savun­ma oyuncusunun pası atan oyuncu ile pası alacak oyuncu arasına girmesi hâlinde kulla­nılan pas türüdür. Pas verilirken top iki elle tutulur, kollar dirseklerden hafif bükülerek top baş üstüne kaldırılır. Pas iki el bileğinin ve kolun kuvvetli itişiyle pası alan oyuncunun alın bölgesine doğru gönderilir. Top hedefe gönderilirken bir ayak öne uzatılır, avuç içleri pas sonrası yeri gösterir.

2. Yerden Sektirme Pas:

Genellikle kısa mesafelerde ve yakın savunma yapan oyunculara karşı yapılan pas türüdür. Top, bu pas uygulanırken pası verecek oyuncu ile pası ala­cak olan oyuncu arasındaki mesafenin üçte ikilik kıs­mına denk gelecek şekilde zemine vurdurulur. Top elden çıktıktan sonra kollar birbirine paralel, ellerin üstü birbirine dönük olmalıdır. Top, kalça yüksek­liğinde pası alan oyuncuya ulaşır. Yerden sektirme pasta, top yere çarpıp hızını kaybedeceği için pas verirken topu hedefe kuvvetli bir şekilde göndermek gerekir.

3. Göğüs Pas:

Basketbolda en çok kullanılan pas çeşididir. To­pun göğüs hizasından hedefe doğru atılmasıdır. Gö­ğüs pasta hareketli ayak, pas verilen hedefe doğ­ru

uzatılır. Sabit olan pivot ayağının topuğu hafifçe yükseltilip ayak parmak uçları sabit kalacak şekilde tutulur. Top elden çıktıktan sonra kollar birbirine pa­ralel, ellerin üstü birbirine dönük olmalıdır. Başpar­mak yeri diğer parmaklar hedefi göstermelidir. Top hedefe varana kadar eller bileklerden bükülü olarak sabit tutulur. Vücut ağırlığı bir adım öne alınarak pas verilir ve hareket sonlandırılır.

Tek El Paslar

1. Tek El Pas

Bu pas tekniği göğüs pasın tek el ile yapılan bir diğer türüdür. Top genellikle göğüs hizasından gön­derilir. Hareketli ayak pas verilen hedefe doğru atılır. Sabit olan pivot ayağının topuğu hafifçe yükseltilip ayak parmak uçları sabit kalacak şekilde tutulur. Top itilerek atılır ve elden çıktıktan sonra, atış kolu topun atıldığı yöne doğru uzatılır. Vücut ağırlığı bir adım öne alınarak pas verilir ve hareket sonlandırılır.

2. Beyzbol Pas

Topu daha uzun mesafeye göndermek için tek elle beyzbol pas kullanılır. Bu pas yapılır­ken atış esnasında ar­kadaki ayağın parmak ucuna yükselerek veya öne doğru adım alınarak top tek elle omuz hizasında tutulur. Atış esnasında baş hizasından topun güçlü bir şekilde fırlatılmasına dikkat edilir.

3. Tek El Sektirme Pas

Genellikle kısa mesafelerde ve yakın savunma yapan oyunculara karşı yapılan pas türüdür. Top, bu pas uygulanırken pası verecek oyuncu ile pası alacak olan oyuncu arasındaki mesafenin üçte iki­lik kısmına denk gelecek şekilde zemine vurdurulur. Top tutma ve atma temel tekniği, tek el ve çift el göğüs pasları ve çift el sektirme pas ile aynıdır. Top, kalça yüksekliğinde pası alan oyuncuya ulaşır. Top yere çarpıp hızını kaybedeceği için pas verirken top kuvvetli bir şekilde hedefe gönderilir.

4. Arkadan Pas

Pas atacak oyuncu baskı altında ol­duğunda tercih edilen ve rakibi aldat­maya yönelik olan bir paslaşma tekni­ğidir. Temel duruş pozisyonunda eldeki topun vücudun arka bel kısmından ta­kım arkadaşına aktarılmasıdır. Pozisyo­na göre öne adım alınarak yapılabileceği gibi adım alınmadan da yapılabilir. Bu pas tekniğinde tüm pas çeşitlerinde olduğu gibi kolun itme gücüne el bileği­nin itme gücü eklenir. Pasın isabetinde pasın atıldığı oyuncunun pozisyonu önemlidir.

Kerem Balyemez ÖABT 2021 Konu Anlatımlı Kitabı