Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları kaç? Rize RTE Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavı, besyo mülakatlarına girip besyo parkur sınavına girebilmeniz için gereken taban puan kaç? 2022 Rize RTE Üniversitesi Besyo Taban Puanları.

Rize RTE Üniversitesi Besyo Beden Eğitimi öğretmenliği taban puanları, antrenörlük eğitimi taban puanları, spor yöneticiliği taban puanları aşağıdadır.

RİZE RTE ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZUİÇİN

Özel Yetenek Sınavına müracaat edecek adayların ön kayıtları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Bilgi Sistemi ile (https://ogrenci.erdogan.edu.tr/OzelYetenek) bağlantısından yapılacaktır

Sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri bilgiler; 01 Ağustos 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasında http://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/ yayınlanacaktır.

ÖN KAYIT KOŞULLARI
a. T.C. Vatandaşı olmak.
b. 2022 yılında YKS’ye girmiş olmak,
c. 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için adayların Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
d. Tüm liselerin alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için 2022-TYT puanı Spor Yöneticiliği Programı için en az 160 puan almış olmak
e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.
f. Engelli Sporcular Tablo 8’de belirtilen spor dallarında müracaat edebileceklerdir.
g. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak (Engelli adaylar için Madde 8’e bakınız)
ÖN KAYIT VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. Ön Kayıt: Aday öğrencilerin ön kayıtları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Bilgi Sistemi ile (https://ogrenci.erdogan.edu.tr/OzelYetenek) online olarak yapılacaktır.

b. Kimlik Bilgileri: Özel Yetenek Sınavı Başvuru Bilgi Sistemine TC kimlik numaranızla kayıt yapılmaktadır.
Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi sisteme belgeler kısmına yüklenecektir.

c. Vesikalık Fotoğraf: Kayıt sistemine son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf yüklenecektir.

d. Eğitim Bilgileri ve Yerleşme Durumu: Eğitim bilgilerine sistem üzerinden otomatik olarak erişim
sağlanacaktır.

e. İletişim Bilgileri: Adres ve iletişim numaralarının güncel olması gerekmektedir.

f. Zorunlu Belgeler: 2022 YKS Sonuç Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Lise Diploması/Mezuniyet Belgesi, Sağlık belgesi ön kayıt için zorunludur. Bu belgelerde eksiği olan adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

– 2022 YKS Sonuç Belgesi: 2022 YKS Sonuç Belgesi (OBP Gösterir şekilde),
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi
– Diploma: Mezuniyet Belgesi Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler),
– Sağlık Raporu: Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Spor Yapmasında veya Spor Bilimleri
Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu,
g. Sporcu Özgeçmişi Belgeleri (Varsa): Aday öğrenciler sporcu özgeçmiş puanı almaları için gerekli belgeleri sisteme yüklemelidir. Herhangi bir belge ibraz edilmediği taktirde sporcu özgeçmiş sıfır (0) puan olarak kabul edilecektir.

– Sporcu Özgeçmiş Belgeleri: Sporcu özgeçmiş dosyası ile başvuracak adaylar için, Tablo 2 de belirtilen kontenjanlar için hazırlanmış resmi onaylı “Sporcu Özgeçmişi” belgeleri (Tablo 4, 5, 6, 7).
– Aday sporcu özgeçmiş belgelerini ilgili federasyon veya kurumdan usulüne uygun olarak alınan onaylı lisans ve isminin bulunduğu müsabaka/yarışma katılım belgelerini (esame listesi) ibraz etmek zorundadır.
– Adayların sporcu lisansı; aynı spor dalında en az 2 farklı sezonunda ve onaylı olmak zorundadır.
– Adaylar; Müsabakaya/Yarışmaya katıldığına dair en az 2 farklı sezona ait belgeyi sunmak zorundadır.
– Milli Sporcu Belgesi: Milli sporcular için ilgili federasyondan veya Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış, Millilik Belgesi’nin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır), Aday kayıt esnasında beyan ettiği bilgileri kontrol ederek kayıt formunu sistem üzerinden alır. Düzeltilmeyen bilgilerin hatalı olması durumunda aday sorumlu olacaktır.
İlan Metni
Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

Uluslararası Öğrenci Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

Online Başvuru Sistemi       (Kayıt sistemi 20 Temmuzda aktif olacaktır.) 
Online Başvuru Sistem KılavuzuRize Recep Tayyip Erdoğan Besyo Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı 2021
Rize RTE Besyo Kayıt ve Sınavı Tarihleri

Ön Kayıtlar: 9-13 Ağustos 2021

Sınav Tarihi: 16-17 Ağustos 2021


Rize Besyo Başvuru Koşulları: 

T.C. Vatandaşı olmak.
2021 yılında YKS’ye girmiş olmak,
2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için adayların Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. (Engelli adaylar 2021 Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda Belirtilen şartlarda müracaatlarını yapabileceklerdir).
Rize Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzunu için Tıklayınız...