Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursu Diyarbakır, Van, İzmir ve Van illerinde düzenlenecektir.
Kurs Bilgileri-Diyarbakır
Kurs Adı:  Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursu-Diyarbakır
Kurs Tarihi:  22-24 Ekim 2021 (3 Gün)
Kurs Yeri:  Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köşkler Spor Salonu İlçe Spor Müdürlüğü,
Kurs Son Kayıt Tarihi:  15 Ekim 2021 – 17.00
Kursiyer Sayısı:  40 kişi ile sınırlıdır (Başvuru önceliklidir)
İletişim:  Yeliz ÇUBAN – 0 505 252 72 46

Kurs Bilgileri-Van
Kurs Adı:  Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursu-Van
Kurs Tarihi:  22-24 Ekim 2021 (3 Gün)
Kurs Yeri:  Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Kurs Son Kayıt Tarihi:  15 Ekim 2021 – 17.00
Kursiyer Sayısı:  40 kişi ile sınırlıdır (Başvuru önceliklidir)
İletişim:
—–
Kurs Bilgileri-İzmir
Kurs Adı:  Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursu-İzmir
Kurs Tarihi:  29-31 Ekim 2021 (3 Gün)
Kurs Yeri:  Macera Parkı Tırmanış Duvarı, İzmir
Kurs Son Kayıt Tarihi:  20 Ekim 2021 – 17.00
Kursiyer Sayısı:  40 kişi ile sınırlıdır (Başvuru önceliklidir)
İletişim:  Siyami Çetin – 0 532 5453902
——–
Kurs Bilgileri
Kurs Adı:  Spor Tırmanış Aday Hakem Yetiştirme Kursu-Aydın
Kurs Tarihi:  29-31 Ekim 2021 (3 Gün)
Kurs Yeri:  Efeler Belediyesi Tırmanış Duvarı, Aydın
Kurs Son Kayıt Tarihi:  20 Ekim 2021 – 17.00
Kursiyer Sayısı:  40 kişi ile sınırlıdır (Başvuru önceliklidir)
İletişim: Şevki Çıldır  – Tesis Amiri 0 541 402 34 56

Ücret ve Kayıtlar
Kursa katılmak isteyen adaylar gerekli belgeleri kursa son kayıt tarihine kadar federasyona posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada oluşabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Kurs ücreti 200₺ olup; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı (Türk Ekonomi Bankası-TEB, Ulus Ankara Şubesi) İBAN No: TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27 hesabına 200₺ “Aday Hakem Yetiştirme Kursu 2021” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.
Katılım Şartları:
Hakem kursuna katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Hakem kursuna katılacak adayda aşağıdaki şartlar aranır.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Milli Sporcular hariç, lise mezunu olmak,
c) Spor Tırmanış branşı için kursun açılacağı tarihte 18-45 yaş aralığında olmak,
ç) Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak,
d) Federasyon Disiplin ve Ceza talimatı ve sporla ilgili mülga veya yürürlükte bulunan her
türlü ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f) İlk yardım belgesi sahibi olmak,
h) Hakem kursuna başvuruda bulunan adayların fazla olması halinde, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten spor tırmanış, dağ kayağı, buz tırmanışı ve yüksek dağ koşusu branşında Milli sporcu olmak, yabancı dil bilmek (İngilizce), Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarından mezun olmak tercih sebebi olacaktır.

Hakem kursuna katılacaklardan istenecek belgeler;
MADDE 6 – (1) Hakem kursuna katılacaklardan istenecek belgeler şunlardır.
a) TC kimlik fotokopisi,
b) Diploma fotokopisi,
c) Sağlık raporu,
ç) Sabıka kaydı,
d) Disiplin ve Ceza talimatına göre ceza alıp almadığına dair belge,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf,
f) Başvuru dilekçesi,
g) Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu,
ğ) İlk yardım belgesi fotokopisi
—-
Kursa katılacak olan Teknik Heyet ve kursiyerlerin tümümün en az 2 adet COVİD-19 veya COVİD-19 geçirmiş ve 1 adet aşısı olması gerekmektedir. Aşı kartı olmayan kişiler kurs kayıt saatinden 48 saat önce yapılmış PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Faaliyete katılacak olan tüm sporcuların HES Kodu alması gerekmektedir. Faaliyetin ilk günü kayıt esnasında HES Kodu kontrolü yapılacaktır. HES Kodu olmayan kişiler eğitime kabul edilmez.

Covid-19 salgını nedeni ile yeni normalleşmeler kapsamında yapılacak olan faaliyetlerimizde tüm sporcularımızın gerekli kişisel önlemleri almaları gerekmektedir.

TDF Covid-19 Normalleşme Sürecinde Uyulması Gereken Sağlık Kuralları Yönergesi

TDF Covid-19 Yönerge Özeti Afiş

TDF Covid-19 Bilgilendirme Afişi