Lokomotor Beceriler:
Vücudun zemindeki belirli bir noktadan bir başka yere doğru hareketidir. Büyük kas becerileri denge/kararlılık becerileri ile birlikte gelişir. Lokomotor becerilerin etkili formallarına geçmeden önce, denge becerilerinin temel yönleri üzerinde ustalaşmak gerekir. Lokomotor beceriler;
-Yürüme
-Koşma
-Atlama
-Sıçrama
-Uçma
-Sekme
-Tırmanma
-Kayma
-Sürtünme

Non-Lokomotor Beceriler:
Bireyin, bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğidir. Denge/kararlılık, insan hareketinin temel formudur. Bütün etkili hareketlerin temelidir.Non-Lokomotif Beceriler:
-Eğilmek
-Bükülmek
-Sallanmak
-Dönmek
-Simetrik-asimetrik,geniş-düz vücut şekilleri


Manipülatif Beceriler:
Bireyin, herhangi bir nesne ile ilişkisini geliştiren hareketlerdir. El ve ayakların kullanılması ile nesnelerden kuvvet alma ve nesnelere kuvvet uygulama ile ilgilidir. Bir şeyi el veya ayak ile yapmak bir kişinin öğrenebileceği en iyi harekettir.Manipülatif hareket becerileri ile küçük kas becerileri gelişir. Manipülatif hareket beceeileri:
-Atma
-Tutma
-Fırlatma
-Vurma
-Tekmeleme
-Sürme


Denge:
Ağırlık merkezinin yerçekimine karşı kontril altında tutulmasıdır. Denge çalışmalarının amacı, vücudu daha fazla zorlamaya yönelik çalışmalar içerir.Vücudumuzu daha önce yapmadığı hareketlere zorlamak, bu hareketleri yapabilmeye çalışmak ve değişik materyaller taşımayı içerir.


-Statik Denge:
Sabit bir noktada dengeyi sağlayabilme "Statik Denge" olarak tanımlanır. Tek ayak üzerinde durma,amuda kalkma statik dengeye örnek verilebilir.


-Dinamik Denge:
Hareket halinde dengeyi koruyabilme yeteneği olarak adlandırılabilir.Denge üzerinde yürüyebilme,sıçrama ve sağa-sola dönüşler,yuvarlanmalar,takla dinamik dengeye örnek olarak verilebilir.