Jimnastik sporuyla ilgilenenlerin mutlaka bilmesi gereken duruşlar, çok çeşitlidir. Sağlıklı yaşam için yapılan jimnastik sporunun temek duruşlarını, aşağıda açıklamaya çalıştık. Keyifle okumanız dileğiyle.

Temel jimnastik hareketleri ve duruşları nedir?

Temel jimnastik hareket ve duruşlar, 17 ayrı hareket şeklindedir. Bu hareketlerin tamamlanabilmesi için ilk öncelik neler olduklarına bakalım. Jimnastik duruş ve hareketlerinin tamamı, jimnastik sporunun daha iyi öğrenilmesi içindir.

Temel jimnastik hareket ve duruş açıklamaları

Kapalı Ayakta Duruş: Bacaklar bitişiktir. Kollar yanlarda diktir. Baş ve gövdenin tamamı diktir.

Çömelme Duruşu: Vücut ağırlığı ayak parmaklarında olur. Gövde ve baş diktir. Topuk bölümüyle kalça bitişik, kol gövdeyle paraleldir. Çömelerek yapılır.

Bacaklar açık şekilde ayakta duruş: Ayaklar, omuzların genişliğinde açık olmalıdır. Kollar yanda durur ve gövdeye paralel olur. Gövde ve baş kısmı dik şekildedir. Bu duruşun aynısı adım alınıp tekrar yapılır. Vücut iyi ayakta da eşittir. Vücudun ağırlığı yavaşça öndeki ayağa verilir. Öne hafifçe eğilim olur, koşu pozisyonuna geçilir.

Diz üstü duruş: Bacak kısmı dizlerden bükülmüştür. Alt bacağın ayak bilekleri gergin şekilde yere dayanmıştır. Gövde ve üst bacaklar diktir. Kollar yana gövdeye paralel olur.

Dört ayak duruşu: Çömelme olur. Eller avuç içi yere değecek pozisyonda olur. Diz kısmı kolların arasındadır.

Yan oturuş: Diz üstü otururken, yana dönme hareketidir.

Bank duruşu: Diz üstü duruşta iken kollar ön kısımda yere dayanır. Kollar ve üst bacaklar, paralel şekilde yere diktir.

Uzun oturuş: Gövde diktir. Kalça yan kısımdadır. Bacaklar öne uzatılmıştır. Kollar yan kısımda gövdeyle paralel şekildedir.

Cephe duruşu: Bacaklar gergin olarak uzatılmıştır. Ayakuçları yerdedir. Vücut baştan ayağın ucuna kadar gergindir. Kollar dik duruştadır.

Çakı duruşu: Bacaklar bükülü olarak oturuşta, bacakların gergin şekilde, 45 derece havaya kaldırılır. Eller kalçanın yan kısmında yere dayalı olur. Bu harekette dayanak alınan yüzey kalça kısmıdır.

 


Bacaklar bükük oturuş: İki bacağın da dizlerden bükülü olup taban kısımlarının yere dayandırılması biçimidir.

Bağdaş oturuş: Açık bacak uzun oturuşunda, bacağın dizden bükülerek önde çapraz hale getirilmesidir. Gövde dik şekildedir. Kollar ise yanlarda serbest hareket eder.

Yüz üstü yatış: Vücudun ön kısmı dayanak haline getirilir. Kollar dirsek kısmından bükülü olur. İki el üst üste konularak, çenenin altında birleştirilir.

Sırt üstü yatış: Gövde sırt üstü olacak biçimdedir. Sırt tarafı dayanak halindedir. Kollar iki yanda gergin biçimde durur. Avuçlar gergin şekilde yerdedir.

Mum duruşu: Sırt üstü yatışta iken eller ve gövde yanda kavranacaktır. Bacaklar gergin biçimde havaya kaldırılır. Dirseklere dayanarak, bu ağırlıklar omuz kısmına aktarılmaya başlar. Omuz ve üst kollar dayanak noktasıdır. Vücut ayakucuna kadar dik ve gergindir.

Yan yatış: Gövdenin yan kısmıyla bacak bölümleri gergin haldedir. Yatış yapılan tarafın kolu yan ve yukarı uzatılmış haldedir. Baş alta destek olur. Diğer kol gövde kısmının yanında gerin biçimde uzatılmıştır.


Hamle duruşu: Büyük adımla yapılan duruşa derin hamle, küçük adımla yapılan duruşa ise basit hamle denmektedir. Derin hamle yapılırken gergin bacağı ayakuçları yerde durur. Basit hamle yapıldığında ise iyi ayağın taban kısımları yerde bulunur.

Temel Jimnastik hareket ve duruşları neden gerekli?

Tüm sporlarda olduğu gibi jimnastiği öğrenmenin yolu, temel hareketleri öğrenmekten geçer. Temel hareketlerin öğrenilmesinden sonra, jimnastik profesyonel yardımla daha da ileriye götürülebilir. Temel jimnastik hareketlerini kişi kendisi de öğrenebilir. Profesyonel yardım almadan yukarıdaki hareketleri çalışarak gerçekleştirmek mümkündür. Bu hamlelerin tamamının temel olduğu unutulmamalı, vücut incitilmemelidir. 

Hareketlerin videosu: