Aydın İlinde Voleybol Aday Hakemli Kursu açılması planlanmakta olup, Aday Hakemlik İçin Müracat Edeceklerde Aranacak Niteliklere sahip olan kişiler, Aday Hakemliğe Müracat Edeceklerden İstenilen Belgelerle birlikte Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilirler.

ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olmak
17 yaşından gün almış, 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşından faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak)
Adli sicil kaydı bulunmamak
Disiplin kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak
Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak
ADAY HAKEMLİĞE MÜRACAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İl Müdürlüğüne hitap eden başvuru dilekçesi
Kurs katılım ücreti ücreti 250,00 TL olup;TVF TEB Kızılay(138)şubesi,
IBAN:TR980003200013800000032193 no’lu hesaba “Aday Hakemlik  Kursu  Katılım  ücreti  ibaresi belirtilerek” yatırılacaktır.
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge
Adli sicil kaydı
Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Not: Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, Sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)ve sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Asabiye veya Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.