Yalova  Besyo Yetenek Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Yalova besyo sınav tarihleri,

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YETENEK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Başvuru İçin Gerekli Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak.

2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.


3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.

4. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı
başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır (YKS Kılavuzu, 2022, s.34)

7. Spor özgeçmişi olmayan adaylar da özel yetenek sınavına başvurabilirler. Adaylar kendi belirleyeceği sıralamaya göre bölüm tercihi yapacaktır.

8. Adaylar, resmi bir sağlık kurumundan alınan (Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezi vb.) ve “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren sağlık raporu ile sınava başvurabilir.

9. Milli kontenjanına başvuran adaylar sisteme “Milli Sporcu Belgesi” yüklemek zorundadır.

10. Engelli kontenjanına başvuracak adaylar engel durumlarını gösteren “Engelli sağlık kurulu raporu”nu sisteme yüklemek zorundadır.

11. Sporcu lisansı olan adaylar, lisansı ve ilgili evrakları (okul sporları kapsamındaki bireysel spor branşları vb.) sisteme yüklemek zorundadır. (Tablo 6 ve Tablo 7, sayfa 13)

12. Adaylar istenilen belgeleri, 02-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yalova
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından (https://sporbilimleri.yalova.edu.tr) ilan edilecek online başvuru sistemine yüklemek zorundadır.

13. Sporcu özgeçmiş puanı, milli sporcu belgesi, engellilik sağlık kurul raporunu online başvuru sistemine yükleyen adaylar bu evrakların aslını 12 Ağustos 2022 saat 17:00’a kadar Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt bürosuna ibraz etmek zorundadır. Adaylar kargo veya posta yoluyla da evraklarını gönderebilirler. 12 Ağustos 2022 saat 17:00’a kadar Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ön Kayıt bürosuna evrakları ulaşmayan adayın ilgili puanı veya durumu geçersiz sayılacaktır. Posta ve kargodaki gecikmelerden aday sorumludur.


14. Adaylar tercih sırasını online başvuru işlemi sırasında işaretleyeceklerdir. Adaylar ön kayıt süresince (02-12 Ağustos 2022) tercihlerini değiştirebilecektir. 12 AĞUSTOS 2022 SAAT: 23:59’DAN

SONRA HERHANGİ BİR TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ VE EVRAK EKLENMESİNE KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEKTİR.