İstanbul ilinde 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Yüzme Aday Hakem Kursu açılacaktır. 

Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve belgeler:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Fotoğraf (1 adet)
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Diploma fotokopisi)
4. 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1969 doğumlu), (Nüfus
cüzdanı fotokopisi)
5. Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak,(Bu durumu doktor raporu ile belgelemek)
6. Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı)
7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı)
8. Kursa katılacak adaylar. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 298464 no’ lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Makbuza “ İstanbul ili Yüzme Hakem Kursu” yazdırılacaktır. (Ücret Dekontu)

İrtibat için 
Muhammet Yazıcı
0507 605 9408