Kurs ücreti: Ücret 300 TL

Aday Yüzme Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Belgeler:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Fotoğraf (2 adet 4.5×6 cm vesikalık en az 6 ay öncesine ait)

3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı olabilir)

4. “18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1972 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)”

5. Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Asıl, Aile Hekimi, Özel ya da Devlet hastanesinden)

6. Federasyonların Ceza Kurulları ’ndan 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı / e-devlet kaydı olabilir)

7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)

8. Kurs Katılım Taahhütname Formu

9. Kurs Ücreti Ödeme İşlemi İle İlgili Adımlar

Türkiye Yüzme Federasyonu resmi sitesine girerek;


a. Online İşlemlere tıklayınız
b. Online İşlemleri bölümünden Hakem İşlemleri’ne tıklayınız
c. Hakem İşlemleri bölümünden Aday Hakem Kursları seçeneğini seçiniz
d. Kursun yapılacığı ilin karşısında yer alan Kurs Detayları kısımından son olarak Başvuru Yap seçeneğini seçtiğinizde online ödeme işlemi karşınızda yer alacaktır.

 

BAŞVURU VE DİĞER DETAYLAR İÇİN BURAYA