Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

İlgili Yönetmelik gereği bu kurslara sadece;

1-Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar,

2-Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 1.Kademe Temel Eğitim sınavında başarılı olanlar, Katılabilirler.