Ankara ve İstanbul illerimizde açılacak olan 2. kademe pilates antrenörlük kurslarına kimler başvuru yapabilir?

E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2. Kademe Pilates denklik başvurusu onaylananlar,
Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından son 4 yıl içerisinde mezun olanlar ya da,
Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecektir. (1. Kademe Eğitmenlik Belgesi üzerinden 1 yıl geçmiş ve 1 Gelişim Semineri olması gerekmektedir.
Her iki ilimizde de düzenlenecek kurslar 1-6 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 27 Ocak 2022 – Perşembe mesai bitimine kadar tamamlamalıdır. Kursa katılmaya hak kazananlar, 28 Ocak 2022 Tarihinde www.tcf.gov.tr adresimizde “İlgili Kurs İlanı İçeriğinde” duyurulacaktır.

Kurs ücreti 4.750 TL Denklik Uygulama Kurs Ücreti 300 TL

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.


ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?


Öncelikle e-devlet “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru sonrası Referans Numarası maili geldikten sonra, para yatırma işlemi TEB Bankası Şubelerinden ya da TEB İnternet Bankacılığı kullanarak yapılmalıdır.
Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura – GSB Federasyon Ödemesi” olduğu belirtilerek, sadece TC Kimlik numarasıyla ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.
TEB İnternet Bankacılığından ise, Ödemeler > Fatura > Faturalar> Hizmet Tipi- Diğer > Kurum Tipi – Gsb Federasyon > T.C. Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.
NOT: *Hamileler kursa katılamayacaklardır.
Bedensel engelliler ancak olumlu doktor raporu ile başvurabileceklerdir.