Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu – 750 TL

1. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) TC vatandaşı olmak

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

f) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

ÖNEMLİ

Aynı tarihte aynı kademede üç farklı kurs yapılacaktır. Her üç kursa da başvuru yapan adayların başvurusu iptal edileceği için yalnızca bir kursa başvuru yapması gerekmektedir.

Her kurs için ayrı ayrı katılımcı sayısı 50 olarak belirlenmiş olup, başvuru ve ödeme yapan ilk 50 kişi asil listede yer alacaktır.

Kursa katılım sağlayacak adayların Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ve HES koduna sahip olması gerekmektedir; ilgili kursumuzda her gün HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

Ödeme İşlemleri için takip edilecek adımlar:
1- Çevirim içi bankacılık sisteminden TEB Bankası > ödemeler / fatura ödemesi /Faturalar/Diğer/Gençlik Ve Spor Bakanlığı ödemesi olarak referans no/ T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilirsiniz.

2- TEB ATM > Ödemeler > Kurum Ödemeleri > Gençlik Ve Spor Bakanlığı > T.C. Kimlik Numarası girişi ile yatırabilirsiniz.