2022 Marmara Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci alacaktır.

BölümKayıtSınav TarihiSonuçlar
Marmara  Üniversitesi01-5 Ağustos 202222-25 Ağustos 202229 Ağustos-1 Eylül 2022


Marmara Besyo Taban Puanları
Beden Eğitimi Öğretmenliği: Y-TYT 400 Bin Sıralama Barajı Milli Sporcular 700 Bin Sıralama – Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların aynı spor dalından olmak koşuluyla en az iki (2) yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisanslar üst üste iki yıl olmak zorunda değildir). 
Antrenörlük Eğitimi: TYT 180 Milli 180 .Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların başvuracakları spor dalında en az iki (2) yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisanslar üst üste iki (2) yıl olmak zorunda değildir).
Spor Yöneticiliği: TYT 180 Milli 180 ( Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuracak adayların en az 2 (iki) yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur)
Önemli Tarihler

09 – 13 Ağustos 2021 Özel Yetenek Sınavı Başvuru – Ön Kayıt – Sisteme Evrak Yükleme
14 – 18 Ağustos 2021 Evrakların İncelenmesi – Sporcu Deneyim Puanı Değerlendirmesi
19 Ağustos 2021 Özel Yetenek Giriş Sınavına Girecek Aday Öğrenci Listelerinin İlanı
21 – 23 Ağustos 2021 Özel Yetenek Giriş Sınavı (Atletizm)

Çevrimiçi (Online) Başvuru Adresi (09 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’dan sonra aktif olacaktır)

2021 MARMARA BESYO ONLİNE KAYIT BAŞAVURUSU YAP

 

Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemi Kayıt İşlemleri


Başvuru sayfasına kayıt olmak Özel Yetenek Giriş Sınavına girme hakkı elde ettiğiniz anlamına gelmemektedir.

Çevrimiçi sisteme ilk kayıt oluşturan adayların SMS ve E-postalarını kontrol ederek, evrak yükleme işlemi aşamasına geçerek ilerlemeleri gerekmektedir.

Sisteme daha önceden kaydı olan adayların, başvuru sistemine giriş yaparak evrak yükleme işlemi yaparak ilerlemeleri gerekmektedir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru Sistemine Yüklenecek Dijital Evraklar

Eksik evrak yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır (Bakınız. Kılavuz 7 ile 10. Sayfalar).

Önemli Bilgiler

Vesikalık Fotoğrafı (Adayın son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı) başvuru sayfasına dijital olarak yüklenmeyen adayların başvuru geçersiz sayılacaktır.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu (kılavuzda sayfa 49)
Adayın sağlıklı olması [Adayların ön başvuruda resmi sağlık kuruluşu hekiminden “spor sınavlarına (“spor dalı”, “spor sınavı”, “fiziki etkinlik”, “yetenek sınavı”, “spor müsabakası”, “atletizm”, “spor yarışması” ifadelerinden biri) girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur ” ifadesini içeren bir sağlık raporunu getirmeleri zorunludur].
İki bölüme birden başvuran adayların, gerekli tüm belgeleri, 9 – 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında her iki bölüm için de ayrı ayrı yüklemesi gerekmektedir.
Ön kayıt esnasında sisteme yüklenen belgelerin, kesin kayıt esnasında aslı istenir. Bu belgelerin asıllarını getirmeyen adayların kesin kaydı yapılmayacağı gibi, belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtelik olması durumunda adayların haklarında kanuni işlem yapılır.
E-Devletten alınmış belgeler (lise diploması hariç) kayıt esnasında kabul edilir.
Kayıt esnasında, 18 yaşını doldurmamış adaylar kılavuzda sayfa 13’de belirtilen koşulları yerine getirmedikleri takdirde kayıtları yapılmaz.
Milli sporcuların spor dalında Türkiye’de milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca (Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, futbol spor dalı için Türkiye Futbol Federasyonu, e-Devlet) 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen belgenin aslı ya da noter onaylı sureti.
2021 MARMARA BESYO SPOR BİLİMLERİ KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...