Bu konu arama motorlarına yazıldığında yanlış bilgiler bulunduğu görülmektedir.

Konuyu gelen sorular üzerine açıklığa kavuşturacak olursak;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 1 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle

"MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir." Düzenlemesi yapıldı.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (resmigazete.gov.tr)

Yani bu maddeye göre özürsüz 5 gün devamsızlığı bulunan öğrenci puanları yeterli olsa da Teşekkür ya da Takdir belgesi alamıyordu.

 Aynı madde de 08 Eylül 2023'te yeni bir değişiklik yapılmış

"MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, (Mülga ibare:RG-8/9/2023-32303) tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir."

Şeklini almıştır. Mevzuat Bilgi Sistemi

Bu durumda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ilk karnelerini 19 Ocak 2024'de alacak öğrencilerden özürsüz devamsızlıkları 5 gün ve fazlası olsa da dönem ağırlıklı puanı 70,00-84,99 olanlar Teşekkür, 85,00 ve üstü olanlar ise Takdir Belgesi alacaklardır.

Sonuç olarak; belge almak için 5 gün özürsüz devamsızlık yapmama şartı 08 Eylül 2023'de kaldırılmıştır.