2022 AYDIN ADÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).


d. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

e. Eğitim öğretim faaliyetlerine katılımına engel olabilecek bedensel, zihinsel ve konuşma engeli bulunmamak,

f. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü İçin; Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu madde engelli adaylar için de geçerlidir,

g. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. Öğretim ve II. Öğretim), Spor Yöneticiliği Bölümü (I. Öğretim ve II. Öğretim), Rekreasyon Bölümü (I. Öğretim ve II. Öğretim) İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 140,00 ve üzeri olması gerekmektedir. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir,

h. Bedensel Engelli Adaylar İçin; En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığını kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım kullanma ve giyme sorunu olmayan beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelli olmak,

i. İşitme Engelli Adaylar İçin; İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, denge merkezinde hasarı olmayan işitme engelli olmak,

j. Görme Engelli Adaylar İçin; Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4 boyutundaki kâğıda 12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan günlük etkinliklerini yerine getirebilen görme engelli olmak,

k. Zihinsel Engelli Adaylar İçin: “Eğitilebilir zihinsel engelli” olma özelliği taşıyan ve sağlık kurulu raporunda belirtilen zihinsel engelli olmak,l. Engelli Kategorilerinden Başvuran Adaylar İçin; 2022 Temel Yeterlik Testinden (TYT) en az 100,00 puan almış olmak, m.Milli Sporcu Adayları İçin; 2022 Temel Yeterlik Testinden (TYT) en az 140,00 puan almış olmak.