SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü A Blok Spor Salonunda, 14 Ağustos 2023 – 16 Ağustos 2023 tarihlerinde, 09:30 – 12:30 ve 13:30 – 18:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sonuçlar ise 18 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Belirtilen sınav tarihleri ve sınav saatleri başvuru sayısına bağlı olarak değişebilir. Sınava girecek aday listesi ve sınav programı başvurular tamamlandıktan sonra 10 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecektir. Adayların sınavın nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgileri ve ilan edilecek sınav programını web sayfasından Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr) takip etmeleri ve kendileri için belirtilen saatten en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmaları zorunludur.

Özel Yetenek Giriş Sınavına ön başvuru ve program tercihleri çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Başvurular 24 Temmuz 2023 tarihinde saat 08:30’da başlayacaktır.

Ön başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru belgelerinizin asıllarını veya suretlerini 04 Ağustos 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar posta/kargo yoluyla “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri B Blok 3. Kat 06800 Çankaya – Ankara adresine veya şahsen elden Spor Bilimleri Fakültesi sekreterliğine/öğrenci işlerine teslim ettiğiniz takdirde ön başvuru tamamlanmış olur. Belgelerini zamanında teslim etmeyen veya eksik teslim eden adaylar ön kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve ön değerlendirmeye alınmazlar. Postadaki gecikmelerden aday sorumludur ve dikkate alınmaz. Uluslararası adaylar başvurularını doğrudan Spor Bilimleri Fakültesi sekreterliğine yaparlar.

 Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü A Blok Spor Salonunda, 14 Ağustos 2023 – 16 Ağustos 2023 tarihlerinde, 09:30 – 12:30 ve 13:30 – 18:30 saatleri arasında yapılacaktır.
* Belirtilen sınav tarihleri ve sınav saatleri başvuru sayısına bağlı olarak değişebilir.

A. KONTENJAN
2023-2024 öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Programı’na YÖK tarafından
bildirilen kontenjanın yarısı erkek diğer yarısı kadın adaylara kullandırılır. Her iki cinsiyete ayrılan kontenjanların %-10’u engelli adaylara ayrılır. Her bir cinsiyet için asil adayın iki (2) katı kadar yedek aday ilan edilir. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenir. Bir cinsiyette açık kalan kontenjan diğer cinsiyet için kullandırılır.


ADAY KABUL ŞARTLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Programına; liselerin Spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olanlardan ve milli sporculardan 2023 yılında
TYT sınavına girmiş ve en az 220 (OBP eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri almış T.C.
vatandaşları, 2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU’nda (Sayfa
34) belirtilen şartların yanı sıra tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden “şiddetli fiziksel aktivite yapmasında herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu, ilgili Engelli Spor Federasyonu’ndan 2020-2021 , 2021-2022 ve 2022-2023 yılı itibariyle en az üç (3) yıl aktif sporcu olduğunu gösterir belge ve tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları “sürekli engelli sağlık raporu**” ile belgeleyen T.C. vatandaşı engelli adaylar ve Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını ve Madde 6’daki koşulları yerine getiren Uluslararası öğrenci adaylar kabul edilir.
**Süreli engelli raporları kabul edilmeyecektir.

 

2023 HACETTEPE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ