Gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)’nde (Göksu, Şehit Mehmet Çavuş Cad. No:5, 06820 Etimesgut/Ankara) yapılacaktır.

Ödemelerinizi son başvuru tarihi ve saatine kadar başvuru sırasında E-posta adresinize gönderilen referans numarası geldikten sonra, referans numarası veya TCKN ile Türk Ekonomi Bankasına (TEB) ATM, Şube veya mobil/İnternet bankacılığını kullanarak ödeme yapmanız gerekmektedir.


Bütünlemeye katılacak adayların kalmış oldukları derslere katılma zorunluluğu vardır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Ders programından kalmış oldukları dersin saatlerini takip ederek katılım sağlamaları gerekmektedir.

Kontenjan sayısı pandemi sebebi ile en çok 50 kişiyle sınırlandırılmıştır. Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirdikten sonra son ödeme günü ve saatine kadar yapmayan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


Başvuru sayısı fazla olduğu durumlarda Atletizm Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatında belirtilen şartları taşıyan kursiyerlere öncelik verilecektir. (7. Madde’nin 3. fıkrası) Kontenjanın dolmaması halinde kurs iptal edilecek olup ileri tarihlerde uygulama eğitimi kursları açılmaya devam edecek ve resmi internet sayfamızda duyurusu yapılacaktır.

Liste Türkiye Atletizm Federasyonu resmi internet sayfasında yayınlanacaktır. Listede ismi bulunmayan kişiler kursa katılamayacaklardır.
Kontenjana dâhil olamayan kişiler bir sonraki kursa katılım sağlayabilmek için tekrar başvuru yapmak zorundadır.

Herhangi bir engel durumu olan katılımcıların sağlık raporlarını uzaktan@taf.org.tr adresine ibraz etmeleri ve Hukuk Kurulundan çıkan karar neticesinde kursa başlamaları veya ilgili engelli spor federasyonu üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adli Sicil Kaydı bulunan kursiyerlerin Resmi Kurumlara verilmek üzere e-Devlet Kapısı üzerinden aldıkları arşiv kaydının uzaktan@taf.org.tr adresine göndermeleri gerekmekte olup, Hukuk Kurulu kararıyla kursa katılım durumları netlik kazanacaktır.


İklim şartlarına uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilmektedir