Badminton Aday Hakem Kursu / SAMSUN 17-18 Kasım 2023
İletişim için Samsun Badminton İl Temsilcisi Semih Üzer 0552 003 84 64
GEREKLİ EVRAKLAR:

2 Adet vesikalık fotoğraf.
Kurs katılım formu.(Kurs Eğitim Yöneticisi tarafından kursiyerlere verilecek olup form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır.) Hakem belgeleri doldurulan form bilgilerine göre hazırlanacağından hata durumunda kursiyer sorumlu tutulacaktır.
Diploma sureti (kare kodlu veya kamu kurum ve kuruluşlarından aslı gibidir onaylı).(Onaysız diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz tarafından kabul edilmeyecektir.) Öğrenci ise öğrenci belgesi (kare kodlu).(Fotokopi ve faks olan öğrenci belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (kare kodlu).(Fotokopi ve faks olan cezasız belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı).(Fotokopi ve faks olan sağlık raporları kesinlikle Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Savcılık iyi hal kağıdı (kare kodlu).(Fotokopi ve faks olan savcılık belgeleri Federasyonumuz tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli).
En az Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak.
18 yaşından gün almış olmak. 50 yaşını geçmemiş olmak.
Not : Kursa katılacak adaylar kurs ücretini federasyonumuzun Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Iban No : TR19 0003 2000 0000 0098 2844 41 “aday hakem ücreti” olarak 600,00-TL yatırmaları gerekmektedir. Kursa katılmamanız durumunda, kurs ücreti iade edilmez. Bir sonraki kurs için dekontunuzu kullanabilirsiniz.

ADAY HAKEM KURS ÜCRETİ: 600,00 TL