2022 ÇORUM HİTİT KILAVUZUİÇİN TIKLAYINIZ...

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar aşağıdaki belgeleri Online Kayıt Başvuru Sistemine yüklemek zorundadır.

1. Adayın son bir ay içinde önden çekilmiş vesikalık fotoğrafı,

2. Engelli Sporcuların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporları,


3. Milli sporcular için, (A, B, C düzeyi) Spor Genel Müdürlüğü, ilgili Federasyon onaylı veya e-devlet çıktısı millilik belgesi,

4. Başarılı Sporcu kategorisinden başvuru yapacak adayların lisans ve sporculuk düzeyini gösterir belgeler (İlgili Resmi Kurumlardan alınmış onaylı belgeler),

5. Lisanslı Sporcu kategorisinden başvuru yapacak adayların 5 yıl vizelenmiş lisans (İlgili Resmi Kurumlardan alınmış onaylı belgeler veya e-devlet çıktısı),

NOT: Başvuruda kullanılan belgeler ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklar (yanlış bilgi, sahte evrak, vb.) neticesinde aday sınavda başarılı olup kayıt yaptırsa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ADAY KABUL KOŞULLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini tercih edecek adaylar (Genel Başvuru, Başarılı Sporcu, Lisanslı Sporcu, Spor Lisesi Mezunu) için özel yetenek sınavına başvuruda 2022 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 200 puan almış olmak şartı aranır.

• Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini tercih edecek Milli Sporcular için özel yetenek sınavına başvuruda 2022 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 160 puan almış olmak şartı aranır.

• 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2021-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.

• Engelli Sporcu kontenjanından Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine başvuracak adaylar için 2022 Yılı ÖSYM Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 100 puan almış olmak şartı aranır.


• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü tercih edecek tüm adayların (genel, milli, başarılı sporcu, spor lisesi mezunu, lisanslı sporcu, engelli sporcu) Y-TYT’den en az 800.000’inci başarı sıralaması içinde olmaları zorunludur. (Y-TYT’de Ek Puansız Yerleştirme Puanları Dikkate Alınacaktır.)