Kursa katılım şartları:

1. kademe kursa katılacak adaylar;

Kurs başvuru formu
Diploma Fotokopisi ya da Öğrenci Belgesi
Adli sicil belgesi
En az lise ve dengi okul mezunu olmalıdır.
Kurs evrakının tamamını kurs başlangıcında teslim etmelidir.
150 TL olan Kart ücretini kurs bitimine kadar TBBDF gelirler hesabına yatırmış olmalıdır