ERZURUM ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖN KAYIT
a. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına müracaatlar online olarak www.erzurum.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

b. Ön kayıt başvuru sisteminde kurumsal aksaklık olması halinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı sınava başvuru şeklini ve zamanını değiştirebilir.


c. Ön kayıt başvuru sisteminde meydana gelebilecek kişisel aksaklıklarda, ön kayıt başvuru tarihleri içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

d. Eksik ve hatalı belge/bilgi sunumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.

e. Ön kayıt sırasında sunmuş olduğu belgelere/bilgilere göre sınava girecek adayların listesi 03 Ağustos 2022 (en geç) tarihinde www.erzurum.edu.tr adresinde ilan edilecek ve hatalı kayıtlar varsa, adayların başvuruları üzerine güncellenecektir.

f. Sınava girecek adayların 21 Temmuz – 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında sınav giriş belgelerini ve aday numarasını gösteren formalarını kimlik kartlarını göstererek Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden elden teslim almaları gerekmektedir. Ayrıca millilik evrakı ve sporcu özgeçmişine sahip adaylar, ilgili belgelerin aslını elden teslim etmek zorundadır.

ÖN KAYIT KOŞULLARI
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan/yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı elde edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işleminde, alınacak adayların aşağıda maddeler hâlinde belirtilen tüm koşulları sağlamış olması gerekmektedir.

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne başvuracak adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). 2021-TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, (bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf).

c. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuracak adayların 2022-TYT sınavına girmiş olmaları yeterlidir. Bu bölüme başvurular için herhangi bir taban puan sınırı uygulanmayacaktır. 2021-TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, (bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf).

d. Beden Eğitimi ve Spor bölümüne başvuru yapan adaylardan 2022-TYT puanı almış ancak 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir (bkz. 2022 YKS Kılavuzu, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf).