Soru: Öncelikle saygı ve selamlarımı iletiyorum. EYT yasalaşmasına sayılı saatler kaldı. Tüm haberler SSK lılar için. Memurlar içinde ciddi bir kılavuz gerekli. Özellikle kimi üniversitelerdeki Personel Daire Başkanlıkları uzman personel fukarası. Onlar için ve emekliliğe başvuracaklar için sizin uzman ekibinizin bilgi ve önerileri değerli olacaktır.

Detaylar/Değerlendirmeler;

Soru 1. Hitap verilerini kim güncelleyecek ve bu işlem ne kadar sürede yapılmalı?

Cevap 1- SGK Hitap programının kurumların girdiği verilere göre yaş hesabını yaptığını anlamaktayız. Bu konuyla ilgili SGK ile görüşmenizi tavsiye edebiliriz. Ancak, değerlendirmemiz güncelleme olmadan da Kurumlarca, kayıtlarında kişilerin EYT kapsamına girdiği belli ise, yani kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetlere başladıkları kayıtlarda var ise, kurumlarca da emekli edilmelerinde bir sakınca olmayacağını da değerlendirmekteyiz.

Soru 2. Kurum Hitap verilerini güncelleme işlemini bilinçli yada bilinçsiz olarak geciktirebilir mi? Bu durumda emeklilik isteyecek personelin hakları nelerdir?

Cevap 2- EYT kapsamına giren memurların, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur fark etmeksizin çalışmaları olanlar hakkında SGK Hitap programında yaş görünmüş olsa dahi, emekliye sevk etme işleminde bir sıkıntı olmayacağını, SGK nda bunu dikkate alması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Tavsiyemiz yine de bu konuda SGK ile irtibata geçmeniz olacaktır.

Soru 3. Kurum, emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini geciktirebilir mi? Böyle bir durumda süreç nasıl işler? Memur ne yapmalıdır?

 

 

 

 p 4- Bu konudaki değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/920888/emeklilik-oncesinde-kalan-tum-yillik-izinlerin-kullanilmasi-zorunlulugu-var-midir.html ziyaret edilebilir.

Soru 5. Emeklilik başvuru tarihinde (ay içinde) ideal bir gün var mıdır? En ideal tarih ayın 16 sı deniliyor bu doğru mudur?

Cevap 5- Memurların hizmet süreleri aybaşı ve ay sonu olarak hesaplanır. Ayın 15 inde görev maaşını alıp 16 sında emekli olanın hizmeti bir sonraki ayın 14 üne kadar esas alınır ve 15 i itibariyle de emekli aylığı bağlanır. Bu hesap genellikle memur maaş katsayılarının uygulandığı Ocak ve Temmuz ayları itibariyle yapılan bir işlemdir. Bu konularda ilgili değerlendirmelerimizde sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

Soru 6. Emekli olacak memur, başvurusunu kurumuna mı yapacaktır? SGK dan emekli olabilir yazısı almasına gerek var mıdır?

Cevap 6- Memurlar emeklilik için kurumlarına başvuru yaparlar, SGK dan ayrıca bir yazı almalarına gerek olmadığını değerlendirmekteyiz.

Soru 7. Kurum emekli olacak personeli, sizin yerinize bu işi yapacak personel yok deyip! Başvurusunu erteler yada bilinçli olarak geciktirebilir mi? Memur bu durumda ne yapmalıdır?

Cevap 7- Bu konuda öğrenmek istediğiniz husus için 3 nolu sorunuzla ilgili olmaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde memurların görevlerinden ayrılma durumlarıyla ilgili hükümler bulunmaktadır.

Soru 8. Emeklilik öncesinde yıllık iznini kullanmak isteyen memura, kurum yıllık izin vermezse! Memurun izlemesi gereken yol nedir?

 


Cevap 8- 657 sayılı Kanun hükümlerinde ve memurlarla ilgili diğer ilgili mevzuatlarda yıllık izin kullandırılma veya kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümler bulunmamaktadır. Bu sorunuz da yine 4 numaralı sorunuzla aynı olmaktadır.

NOT: Bu konularla ilgili belirttiğimiz gibi SGK ile görüşülmesinde fayda olduğunu belirtmek isteriz.