Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam eden kulüp tüzük tadil kongresinde, tüzük değişikliğine uğrayacağı belirtilen maddeler büyük ekranlara yansıtılıp okunarak kongrede bulunanlar bilgilendirildi.

Bilgilendirme işlemi ve üyelerin yaptıkları konuşmaların ardından belirtilen maddelerle ilgili oylamaya geçildi. Değişikliğe uğrayan bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler de oy çokluğuyla kongreden geçti.

Kulüp başkanlığı dönemine kısıtlama

"Kulüp başkanı, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir" maddesinde değişikliğe gidilerek, "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak bir tam dönem geçtikten sonra aday olabilir." maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Üyelik şartları ile ilgili görüşme yapılırken, görüş sunan bazı kongre üyeleri istifa eden kişilerin Fenerbahçe Kulüp üyeliğine bir daha alınabilmesi maddesine karşı çıktı.

Söz alan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini söyledi. Nabız yoklamaya gerek kalmadığını aktaran Pekin, maddenin değişikliğe uğramadan, mevcut şekliyle kalacağını dile getirdi.

Ali Koç: Yüksek Divan Kurulu üyeliğinin 20 yılın altında olmaması gerekiyor

Yüksek Divan Kurulu üyeliğine seçilebilme şartlarıyla ilgili maddede de bazı tartışmalar yaşandı.

Eski tüzükte olduğu gibi yeni tüzükte de yer alan, "Üyeliğe kabul tarihinden üyelikte 25 yılını tamamlamış üyeler ile kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar." maddesi görüşlerini aktaran bazı üyeler, 25 yılın çok fazla olduğunu ve bunun 15 yıla düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu konuda yaptığı konuşmada, "Yüksek Divan Kurulu üyesi olmanın süresiyle ilgili lehte ve aleyhte talepler vardı. '22 yıla çekelim, 35'e çıkaralım' diyenler de oldu. Halihazırda 4 bin 776 üyemiz var. Bunu 20 yıl olarak değerlendirirsek 4 bin 458 kişi daha üye olur. Yani rakam 9 bin 300'lere çıkar. 15 yıla çekilirse ekleme rakamı 7 bin 200 oluyor. '25 yıl kalsın' görüşü bize daha uygun geldiği için buna dokunmadık. Şahsi düşüncem 25 yılda kalması. İndirilecekse de kesinlikle 20'nin altında olmaması gerekiyor. 15 kesinlikle olmaz. Gerekiyorsa olduğu gibi kalmalı." dedi.

Mevcut sürenin düşürülmesi oylamasına geçildi ve talepler kabul edilmedi. Böylece eski tüzükte de geçerli olan 25 yıl üyelik şartı korundu.

Salondaki üyelerin tepki göstermesi üzerine tekrar söz alan Ali Koç, "Bazen liderseniz istenmeyen kararlar da vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz aynı yerde duracağız." dedi.