Başvurular 17 – 27 Haziran 2022 tarihleri arasında E- devlet kapısı üzerinden Spor bilgi sistemi ile yapılacaktır. Ödemeler kayıt tarihi içinde 27 Haziran 2022 saat 17:00 a kadar TEB bankası Gişesinden GSB Federasyon kurum ödemesi (2533 kurum kodu) ve ya Kredi Kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Kurslar 30 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara ve Gaziantep illerimizde düzenlenecektir.

Gaziantep Adres: Mücahitler Mah. 52092 sk. Yasem İş Merkezi Girişi Yakup Cin Spor Kulübü Şehitkamil Gaziantep 28 Haziran 2022 Tarihinde Whatsapp Grubunda Bildirilecektir.
Ankara Adres: Ankara 28 Haziran 2022 Tarihinde Whatsapp Grubunda Bildirilecektir

Kurs ücreti: 1. KADEME İÇİN 2250 TL

 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. KURS İÇİN HERHANGİ BİR EVRAK İSTENMEMEKTEDİR. E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ESNASINDA EVRAK KONTROLÜ OTOMATİK YAPILACAKTIR.