Floor Curling Aday Hakem Kursu 25 Haziran 2023 tarihinde Ankara ilinde yapılacaktır.
HAKEM OLABİLME ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşından küçük olmamak, 65 yaşından büyük olmamak.
Hakemlik yapmak için herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını gösterir belge veya sağlık beyanı.

Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak ve yapılan sınavın sonucunda en az 75 (yetmiş beş) puan almak.

Daha önce Curling ya da başka bir spor dalında toplam veya bir defada hakem, sporcu veya başka bir görevde iken 6 (altı) ay veya daha fazla hak mahrumiyeti ile müsabakalardan men cezası almamış olmak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 (altı) aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine dair suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerleri aklama, kaçakçılık, vergi kaçaklığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
HAKEM ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formunu Doldurmak ( Haberin ekinde bulunan form )
Başvuru dilekçesi (Haberin ekinde )
1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Mezuniyet Belgesi tasdikli sureti ( e – devlet çıktısı olabilir. )
Adli sicil kaydı sorgulama belgesinin aslı. ( e – devlet çıktısı olabilir.)
C. kimlik fotokopisi
İkametgâh belgesinin aslı ( e – devletten temin edilebilir.)
Sağlık raporu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden “cezası yoktur” yazısı ( e – devlet ten temin edilebilir.)
Kurs ücretinin TEB Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi
TR55 0003 2000 0000 0055 2474 15 nolu hesaba 400,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu ( Açıklamaya: Adı, Soyadı ve Hakemlik kurs ücreti yazılmalı )

Belgeler Kurs günü kayıt esnasında kurs yöneticisine verilecektir. Kursa başvuru yapanların evraklarında eksiklik olması durumunda kursiyer olarak kabul edilmeyeceklerdir.
Başvuru formu için  Tıklayınız...

Hakem dilekçesi için Tıklayınız...