TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 3. KADEME GÖRME ENGELLİLER FUTBOL KIDEMLİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

1- ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
TC vatandaşı olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.
Branşla ilgili 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak. Belge tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi doldurmuş olmak.
2- 3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
B1-J1 görme keskinliğine sahip olan kişiler kursa katılım sağlayamayacaktır.
3. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ
      a)  Kursa katılım; yukarıda 1. Madde ve 2. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.

      b) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan 50’şer kursiyerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.


      c) Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

     d) 05.10.2020 onay tarihli antrenör eğitim talimatı madde 7 de belirtilen hükümler uygulanır.

4. KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ
• Adaylar fiziki olarak herhangi bir evrak göndermeyecektir. (Not: 2008 Tahinden Önce Lise Diplomalılar İçin Belgelin Onaylı Bir Sureti)

• E-Devlet Kurs Başvurusu: E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor Elemanı/Antrenör/Kurs Başvuru şeklinde yapmanız gerekmektedir. Mail adreslerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz.


 • Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile 2533 Kurum Kodunu belirterek TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDAN (TEB) işlem yapabilirsiniz. Kurs başvuru tarihleri içerisinde referans numarası ile ödeme yapmazsanız işleminiz geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.

UYARI Federasyon iban /hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.

07 Nisan 2023 tarihinde kesin kayıt isim listesi web sitemizde duyurular bölümünde ilan edilecektir.

ÖNEMLİ!

• Ön kayıt 30 Mart- 6 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

• 7 Nisan 2023 tarihinde katılımcı listesi duyurulacaktır.

• 10-18 Nisan 2023 tarihleri arasında söz konusu kurs eğitimleri verilecektir.

• Devamsızlık durumunda belge almaya hakkınız olmayacaktır.