Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Yetenek sınavı ne zaman yapılıyor? Sivas Cumhuriyet  besyo parkuru, besyo mülakatı yetenek sınavı kılavuzu. 2022 Gaziantep Üniversitesi Besyo, Gaziantep Üniversitesi besyo spor bilimleri yetenek sınavı kılavuzu aşağıdadır.

2022 Gaziantep Besyo Yetenek Sınavı Kılavuzu

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Başvuru İşlemleri
Adaylar başvurularında 15 – 19 AĞUSTOS 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi Başvuru Bürosu’na ŞAHSEN GELEREK evraklarını teslim etmeleri şarttır. Eksik ya da hatalı evrakı olan adayların başvuruları kesinlikle yapılmayacaktır.

FOTOĞRAF/VİDEO ÇEKİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ADAYLARIN ŞAHSEN BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Adayın 2022 yılına ait YKS sonuç belgesi.

2-Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir). Kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtecilik olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni işlem yapılacaktır. (Açık lisede okuyan, bir veya birkaç dersten dolayı mezun olamayanlar başvuru YAPAMAZLAR. “Mezun durumundadır /şartlı mezun olabilir/…. tarihinde mezun olabilir” ve benzeri evraklarla gelen adayların başvurusu kabul edilmez)

3-Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi.

4-Normal adaylardan “ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu” belirten Sağlık Raporu; engelli adaylardan engel durumlarını belirten. Engelli adayların Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alınmış engel durumlarını belgeleyen süresiz (sürekli engellilik durumunu bildiren) “engelli sağlık kurulu raporu” istenmektedir.

5-İki adet vesikalık fotoğraf (4,5 X 6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve yeni çekilmiş).

6-T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı T.C. nüfus cüzdanının/T.C. kimlik kartının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi.

7-Milli sporcuların A,B,C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (son 5 yıl içerisinde alınmış ve ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).

Sınav Yöntemi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için tek aşamalı GENEL KOORDİNASYON sınavı yapılacaktır. Yukarıda başvuru için asılları ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen (Sınav Sonuç Belgesi, Nüfus cüzdanı, Milli Sporcu Belgesi, engelli sağlık kurulu raporu vb.) belgelerden herhangi birinin fotokopisi ile aslının birbirine uymadığı tespit edildiğinde, belge sahibi aday, sınavı kazanmış olsa dahi kaydı yapılmayacak kaydı yapılmış olan adayların kayıtları silinecek ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Kesin Kayıt Belgeleri
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı, ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi veya mezun olduğunu belirten E-Devlet çıktısı.
Nüfus cüzdanının aslı.
Erkek adaylar için Askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi. (1997 ve öncesi doğumlular için)
2022 YKS sonuç belgesi
Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm.  boyutunda vesikalık fotoğraf.
Sağlık kuruluşlarından alınacak heyet raporu.
Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu”.
Kayıttan önce belirlenip Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler