Yapılan değişiklik ile ücretli personelin haftada 45 saat ek ders ücreti alması sağlanmıştır. Bu düzenlemeyle ücretli personelin aylık alabilecekleri ücret 11 bin TL seviyesine yaklaşmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7768

Ekli “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürüılüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her 5 saat ders için 1 saat daha” ibaresi “her 2 saat ders için 1 saat daha” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar Hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.