Goalball aday hakem kursu 29-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Gaziantep İlinde açılacaktır. Kursiyerler Gap Görme Engelliler ilk ve Ortaokulunda sabah saat 10.00 da hazır bulunacaklardır. Kursa başvuracak adayların ekte bulunan “Aday Hakem Bilgi Formu ”nu doldurarak en geç 28 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar federasyonun kursgesfed@gmail.com ve  Merkez Hakem Kurulu Üyesi Bülent Kimyon ’un e-mail adresine (bkimyon@gmail.com) göndermeleri gerekmektedir. Aday Hakem Bilgi Formu için tıklayın...  

Aday Hakem Olacaklarda Aranan Şartlar:

a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)18 yaşından küçük, kurs tarihinde 36 yaşından gün almamış olmak,

d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir sağlık rapor ibraz etmek,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
f)SGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmenliği ve/veya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men,  hak mahrumiyeti veya doping cezası almamış olmak,

g) Hakem kursuna katılacak olan kursiyer ikamet ettiği ilin gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazıyı ibra etmek zorundadır,

h)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan en az 70 puan alarak başarılı olmak,

ı) Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek olan Hakem kurs katılım bedeli Federasyon hesabına yatırılacaktır.

Aday Hakemlerin Getirmeleri Gereken Belgeler

T.C Kimlik fotokopisi
Diplomanın aslı veya çalıştığı kurumca ya da noterce tasdikli bir örneği
Gençlik hizmetleri spor il müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı
Adli sicil raporu
Banka dekontu.
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
Sağlık raporu. Sağlık ocağı veya Devlet hastanesinden alınabilir. Sağlık raporunda “Hakemlik yapması uygundur” ibaresinin olması gereklidir. Tek hekimlik olması yeterlidir.
Hakem Bilgi Formu
Not:

 Aday hakemlik şartlarından herhangi birini (Ör: Yaş) taşımayan adaylar kursa alınmayacaklardır.
Adaylardan istenen evraklar kurs başlangıcında kurs yöneticisine eksiksiz teslim edilecektir. Belgesi eksik olan adaylar kursa alınmayacaklardır.
Adayların kursa eşofman ve spor ayakkabı ile katılmaları yanlarında düdük ve tükenmez kalem getirmeleri gereklidir.
Teori ve uygulama sınav saatleri kurs yöneticileri tarafından adaylara bildirilecektir.
Yazılı ve sözlü sınavların her birinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.
Sınav sonuçları Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun web sitesinde (http://gesf.org.tr/home ) duyurulacaktır.
Kursa katılacak adaylar Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun Türk Ekonomi Bankası Tunalı Hilmi Şubesi (TR95 0003 2000 0000 0063 9753 37 ) No’lu hesabına 250-TL. yatıracaklardır.

Dekontun Açıklama kısmına “Goalball Hakem Kursu” yazılacaktır.

Kurs Adresi: HÜRRİYET MAH. 33003 NOLU SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ŞEHİT KAMİL / GAZİANTEP

İletişim:

Mustafa Konu                              

Goalball MHK Başkanı              

Tel: 0505 316 6653