Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi üzerine 8-10 Mart 2024 tarihleri arasında Karaman ilimizde “Hentbol Aday (Saha-Masa) Hakem-Gözlemci Kursu” açılacak.
Not: Koşmaya mani durumu olanlar (ENGELLİLER DAHİL) masa hakemliği için başvurabilirler.BAŞVURU KOŞULLARI
Aday Hakem kurs ve sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

T.C. Vatandaşı olmak
En az lise veya dengi okul mezunu ya da öğrencisi olmak,
17 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak (Deplasmanlı liglerde en az 3 yıl lisanslı olarak hentbol oynamış sporcularda 40 yaşından büyük olmamak)

Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda suç sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
Bakanlık veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak,
Aday Gözlemci kurs ve sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

T.C. Vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
24 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamak,
Sağlık durumunun elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,
Hentbol şubesi olan bir kulüpte aktif olarak sporcu, antrenör, menajer veya idareci olmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda suç sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
Okul veya kulüp takımlarının Hentbol branşında oyuncu, antrenör, yönetici, hakemlik yapmış olmak. İl Temsilcisi olarak görev yapmış olmak veya spor çevresinde tanınmış olmak.
Faal hakem olmamak,
Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2024
İletişim: Mesut DAĞ THF Karaman İl Temsilcisi (0 554 412 43 21)