2022 KARAMAN ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KARAMAN BESYI ONLİNE ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Başvurusu İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
1) 2022-YKS Sonuç Belgesi


2) Engelli Adaylar için 2021-YKS veya 2022-YKS Sonuç Belgesi

3) Özel kimlik belgesi (Geçerli T.C Kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı veya Pasaport)

4) Lise diploması ya da geçici mezuniyet belgesi

5) 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş)

6) Aile hekiminden veya Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık belgesi

7) Milli Sporcu kontenjanından başvuracak adaylar için 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Milli Sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı Milli sporcu belgesi (Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun öncelikle federasyon başkanlıklarınca düzenlenecek Spor Bakanlığınca kayıt numarası verilerek
onaylanmış yeni A, B veya C sınıfı Milli sporcu belgesi).

8) Engelli kontenjanından başvuracak adaylar için Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği hastanelerden alınmış ESKR- Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu veya ÇÖZGER- Çocuklar için Özel Gereksinim Raporunu) ve sporcu özgeçmiş belgesi (Sporcu özgeçmiş puanına esas teşkil eden belgelerin tamamının Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya ilgili Federasyonlarca onaylı olması gerekmektedir). Engelli adayların en az 2 yıl lisanslı olarak spor yapmaları zorunludur.

9) Şehit/Gazi Yakını (1.derece) kontenjanından başvuracak adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri Müstehaklık/ Hak Sahipliği Belgesi.

Not: Adaylar başvuru sırasında gerekli olan tüm evrakları kontrol ederek sisteme yüklemelidir, tüm evrakların detaylı bir şekilde kontrol edilerek kaydın tamamlanması gerekmektedir. Okunamayan, hatalı ve eksik belge yükleyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Kayıt ile ilgili tüm sorumluluk adaya aittir.