İnternet Üzerinden Başvuru Tarihi : 01- 15 Ağustos 2022 (saat 23.59)

Evrak Teslimi ve Koordinasyon Sınav Tarihi : 17- 21 Ağustos 2022

Malatya İnönü Üniversitesi BESYO Taban Puanları 2022
Adayların, 2022-YKS’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuru
yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir.

Antrenörlük Eğitimi ve Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümleri için:
2021 veya 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Temel Yetenek Testi’nden (TYT)
Spor lisesi çıkışlı adaylar ve Milli Sporcu olan adaylar için en az 160.00 puan, engelli
adaylar için en az 100.00 ve diğer adaylar için en az 190.00 puan almış olmak.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ...