Milli Eğitim Bakanlığı'nın iç denetim gerçekleştireceği konular şu şekilde:

1-Resmi Eğitim Kuramlarında Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları.

2-Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci.

3-Öğretmenevlerinin Gelir Gider İşlemleri.

4-Ortaöğretimde Parasız Yatılılık ve Bursluluk İşlemleri.

5-Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi Süreci.

6-Okul Aile Birliği Kaynaklarının Gelir ve Giderlerinin Yönetimi.

7-1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışına Gönderilen Bursiyerler ile İlgili Ödeme İş ve İşlemleri.

8-1416 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinin Takip Edilmesi.

9-Yaygın Eğitim Kursları İle İlgili İş ve İşlemler.

10-Denklik İş ve İşlemleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sistem Denetimi.

11-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) için Hazırlanan Projelerin Değerlendirilmesi ve İlgili Kuruma Sunulması.

Konularında iç denetim faaliyeti gerçekleştirilecek ayrıca çeşitli konularda Danışmanlık Faaliyetlerinde bulunulacak ve devam eden denetim faaliyetleri sonuçlandırılacak.

İşte MEB 2022 Yılı İç Denetim Programı;