Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017-12 nolu genelge ile öğrencilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtların İnternet'te veya farklı dijital yada basılı ortamda hukuka aykırı bir şekilde paylaşılmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 20/11/1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa aykırı olduğu hatırlatılarak yasal işlem yapılmasını ilgililere bildirmişti.

Fakat bu genelgeye ve genelgede zikredilen mevzuata rağmen Milli Eğitim Bakanlığı kendi resmi internet sitesinde bizzat bakan tarafından yapılan gezilerde öğrencilerle çekilmiş fotoğraf ve videolar yayımlanmaktaydı.

Milli Eğitim Bakanlığı en sonunda bu durumun farkına vararak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 2099889 sayılı yazılarıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin, eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması için tüm öğrenci velilerinden açık rıza onaylarının alınmasını istedi.

MEB; söz konusu resmi yazıda;

 

"6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı "...kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir." olarak belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ve temel ilkelerine bağlı olarak ilgi (c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen her türlü sosyal etkinlikler ile eğitim ve öğretim süreçlerinde; yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ile birinci derece yakınlarının ilgi (b) Kanunda belirtilen kişisel verileri alınmakta ve işlenmektedir. Bu husus, söz konusu bilgileri alanlar ile işleyenler ve belli bir süre sonra elde edilen verilerin yok edilmesinde yetki ve sorumluluğu bulunanları adı geçen Kanunda belirtilen yükümlülüklerle karşı karşıya getirebilmektedir.

Ancak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde ifade edilen "Kanunlarda açıkça öngörülmesi" hükmüne bağlı olarak ilgi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda hukuki olarak dayanak sağlayacak ve kişisel verilerin işlenmesini kolaylaştıracak bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışma yapılmasına yönelik ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Sözü edilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; öğrencinin aynı eğitim kurumunda öğrenimine devam ettiği süreyle geçerli olmak üzere, şubat ayı sonuna kadar ilgililere Ek-1 "Aydınlatma Metni" okutularak ve yazılı Ek-2 "Açık Rıza Onayı" alınarak kişisel verilerin gerekli yerlere işlenmesi yönünde ilgili personel ile öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının sağlanması, ileride karşılaşılabilecek sorunlara neden olabilecek yanlış ve hatalı davranışlara yol açılmaması yönünde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili personeli ile her tür ve derecedeki eğitim kurumu müdürlüklerinin konu hakkında bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır."

 

Açıklamalarında bulunmuştur.

İşte o resmi yazı;

İşte Veli Aydınlatma metni;

 

İşte Açık Rıza Onayı;

memurlar.net