Bunun üzerine yaptığımız açıklamada aftan yararlanacaklara hayırlı olması dileklerimizle

"MEB'den bu aşamadan sonra beklenen; öncelikle deprem bölgesi olmak üzere tüm zorunlu hizmet bölgelerine/kurumlarına yönelik teşvik uygulamasına geçilerek zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen sorununun çözülmesi, bu bölgede çalışmakta olanların yapılacak teşviklerden yararlandırılması düzenlenmesidir." Demiştik.

Zorunlu hizmet affı 2000 ve 2010 yılında gerçekleşmiş ve 2020 yılından beri büyük bir beklenti oluşmuştu.

 


2010 yılında yapılan zorunlu hizmet affı sonrasında MEB tarafından açıklama yapmış ve zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlar için il içi ve il dışı yer değiştirmede 3 yıl şartı aranmayacağı belirtilmişti.

16 Haziran 2023 itibarıyla yapılan zorunlu hizmet affı sonrasında aynı yönde sorular gelmektedir.

MEB yetkililerine geçmişteki uygulamayı hatırlatmak isteriz.

2010 yılında MEB'in açıklaması için Tıklayınız

Maksut BALMUK

Öğretmen