2023 MERSİN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bütün Bölümler İçin Sınav Başvuru Kaydında İstenen Belgeler:

1) Online Kayıt Formu çıktısı.

2) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport).

3) Sağlık Raporu (beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavlarına girmesine engel olmadığı ve herhangi bir organ anomalisi bulunmadığına dair rapor) ya da 18 yaşını tamamlamış adaylar, sınav kaydı onaylatma işlemi sırasında “Sağlık Beyan Formu” ile sağlık durumunu beyan ederek sınava başvuru yapabilir. Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslını sunmak zorunludur. Yanlış beyanda bulunan adaylar sınavda başarılı olsalar dahi sınav başvuruları ve sonuçları iptal edilir. Ayrıca Mersin Mahkemeleri vasıtasıyla adli işlem başlatılır.

 4) Sporcu Lisansı: Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuran adaylar (engelli adaylar dahil) için Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylardan ilan edilen spor dalları için 2021-2022 spor sezonu hariç olmak üzere geçmiş herhangi 3 yıla ait “Sporcu Lisansı” olması şarttır. Adaylar (engelli adaylar dahil), sporcu lisanslarını ilgili spor federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Sicil-Lisans Sistemi’nden onaylı çıktı alarak başvuru sırasında ıslak imzayla onaylanmış şekilde teslim etmelidir. Okul sporcu lisansları geçerli değildir. Engelli Milli sporculardan ilgili federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı “A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesi” (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş Millilik Belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.)