TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

'EĞİTİM BÜTÇESİ 211 MİLYAR 993 MİLYON'


Bakanlığının bütçesi üzerine konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim bütçesinin, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlendiğini belirterek, "Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Sınırlı kaynakların, topluma en yüksek faydayı sağlayacak programlara tahsis edilebilmesi için bakanlığımız 2021 yılı bütçesi, program bütçeye göre hazırlanmıştır. Bakanlığımız faaliyetleri; temel eğitim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim ile ölçme, seçme ve yerleştirme, uluslararası eğitim iş birlikleri ve yurt dışı eğitim, yönetim ve destek programlarına ayrılmıştır" dedi.

Bakanlığının, 2021 Program Bütçesi’nde bulunan 67 adet performans göstergesi ile programların yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5.8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz" diye konuştu.

Temel Eğitim Programı’na ise 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrıldığını aktaran Bakan Selçuk, "Ortaöğretim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanması; tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve burs imkânları için 2021 yılı bütçemizde ortaöğretim programına 42 milyar 478 milyon 310 bin TL kaynak ayrılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi. 

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI:

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

 TABLET AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili de şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanmaktadır. Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak ve 2021 ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden yaptığımız sıralamalar doğrultusunda dağıtımlara imkânlar ölçüsünde devam edilecek.  Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öğrencilere hızla ulaşabilmesi için aynı stratejiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE KATILIM ORANI

Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

'974 BİN 837 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR'

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 974 bin 837 öğretmenin görev yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 62'sine tekabül etmektedir" dedi.

Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Bakan Selçuk, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bakanlık bünyesinde göreve başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin maaşının 4 bin 369 TL, ek ders ücreti saatinin net 18,22 TL olduğunu açıkladı.

-  "1 MİLYON ÖĞRETMENLE 1 MİLYON 46 BİN 809 MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ"

Eğitim sisteminin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu ifade eden Selçuk, Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını başlattıklarını dile getirdi. 

 Salgın koşullarına rağmen hız kesmediklerini ve 1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, "Bu vesileyle her gün ekran başına geçip öğrencilerinin eğitimi için çabalayan, evinin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim." dedi. 

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini belirten Bakan Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü dile getirdi.

- "YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI'NA 11 MİLYAR 325 MİLYON 177 BİN LİRA KAYNAK AYRILDI"

Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranlarının birbirine yakın bir seviyeye yükseltildiğini ifade eden Selçuk şu bilgileri verdi:

"Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 lira, ek ders ücretinin saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında bin 210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon lira kaynak ayrılmıştır."

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim anlayışı tercih edildiği için Bakanlığa ait konum, imar planı, mülkiyet, tapu, yüz ölçüm, bina temel bilgileri, okul türü gibi bütün taşınmaz bilgilerinin, Coğrafi Bilgi Sistemi ile elektronik ortama taşındığını kaydederek, bu kapsamda 43 bin 235 eğitim alanı, 183 bin 811 eğitim parseli, 45 bin 93 kampüs, 132 bin 500 binanın kayıt altına alındığını dile getirdi.  

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 53 bin 601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin yapımının tamamlandığını belirterek,  bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a düştüğünü bildirdi.

- "HEDEFİMİZ, 100 BİN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ KURULMASI"

Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturduklarını anlatan Selçuk, atölyeleri bilhassa öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sınırlı olan okullarda oluşturduklarını söyledi. 

Bakan Selçuk, 9 bin 479 Tasarım Beceri Atölyesi açtıklarını bildirerek, hedeflerinin 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması olduğunu vurguladı.

 Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu açıklayan Selçuk, 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumunun tamamlanacağını dile getirdi.

Selçuk, 15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldığını belirterek, bu kapsamda 13 bin 800 okula VPN hizmeti sağlandığını, bu hizmetin 13 bin civarında okulda aktif olarak kullanıldığını ifade etti. 

2021 yılı içerisinde 3 bin 500 okula daha ağ altyapısı kurulması hedeflendiğini kaydeden Selçuk, "2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulması hedeflenmiş bulunuyor. 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. Faz olarak planlanmış olan 20 bin etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

- "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TERCİH EDİP BU OKULLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 63 ARTTI"

Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirdiklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkanı sağladık. Ayrıca, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor. Eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip 40 Ar-Ge merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı ürünler belirlenmiştir.

Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi."

- "ARTIK İHRACATA YÖNELMİŞ OKULLAR VAR"

Salgınla mücadeleye destek kapsamında Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları üretildiğini anlatan Selçuk, artık ihracata yönelmiş okulların da olduğunu söyledi. 

Selçuk, salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünün üretildiğini kaydetti. 

- "'ÖZELİM EĞİTİMDEYİM' MOBİL UYGULAMASI DÜNYADA ÖDÜL ALAN UYGULAMALARIMIZDAN"

Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsediklerini belirten Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 artarak 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu söyledi. 

Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk,  özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri hazırladıklarını belirtti. 

Dünyada ödül alan uygulamalarından "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesini kapsamında çalışmalar yaptıklarını açıkladı. 

Bakan Selçuk, 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin hizmetine sunduklarını, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel yetenekli öğrencinin bu hizmetten yararlandığını söyleyerek, 2021 yılı bütçesinde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı’na 7 milyar 568 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı. 

- "KİŞİYE ÖZEL REHBERLİK YAPILMA İMKANI DA OLUŞTURULDU"

Selçuk,  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunduğunu belirterek, özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,8 olduğunu dile getirdi.

Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak kaldırıldığına işaret ederek, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrencilerin dahil edilmediğini bildirdi. 

Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için adım attıklarını ve her iki belgeyi de aldıklarını anlatan Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu." ifadelerini kullandı. 

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrıldığını bildiren Selçuk, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını açıkladı. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın da önemine değinen Selçuk, bu amaç doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilciliğinin bulunduğunu, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetlerin devam ettiğini kaydetti. 

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdiklerini aktaran Selçuk,  bu öğrencilerin geri dönüş oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.