14-15 Ocak 2023 tarihlerinde Karabük ve Erzurum illerimizde Oryantiring Hakemlik Kursları Açılacaktır
KURSA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik pirimi suçlarından mahkûm olmamak,
e) Federasyon disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

İletişim:

Karabük İli Oryantiring Branş Temsilcisi  Ömer KANAT (0505 542 7152)
Erzurum İli Oryantiring Branş Temsilcisi  Emre ÇOMAKLI (0530 208 0313)
Kurs Yerleri:

Erzurum: KURS YERİ: Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu
Karabük: Vali Nafiz Kayalı Gençlik ve Spor Merkezi
Kurs Başvuru Linki:

Karabük: KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...
Erzurum: KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...
KARABÜK  KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe, (Dilekçe için buraya),
2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için buraya),
3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için buraya tıklayınız...)
4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
5. Sağlık Raporu,
6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),
7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),
8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),
9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
10. Banka dekontu,
11. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet)
12. Tüm evraklar 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Kursa katılacak adaylar
Türkiye Oryantiring Federasyonu
TEB BANKASI
GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi  ŞUBE KODU : 101
HESAP NO : 67484881
IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına

Kurs ücret: 575,00 ₺ yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Karabük Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

ERZURUM KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe, (Dilekçe için buraya),
2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için buraya),
3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için buraya tıklayınız...)
4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
5. Sağlık Raporu,
6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),
7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),
8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),
9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
10. Banka dekontu,
11. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet)
12. Tüm evraklar 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır.

Kursa katılacak adaylar
Türkiye Oryantiring Federasyonu
TEB BANKASI
GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi  ŞUBE KODU : 101
HESAP NO : 67484881
IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına

Kurs ücret: 575,00 ₺ yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Erzurum Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

KURS TARİHİ: 14-15 Ocak 2023
KURS YERİ: Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu