KURS TARİHİ: 17-18 Şubat 2024
KURS YERİ: Denizli Pamukkale Yurt Müdürlüğü 
KURSA SON BAŞVURU TARİHİ: 14.02.2024 SAAT: 13.00

KURSA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik pirimi suçlarından mahkûm olmamak,
e) Federasyon disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak


KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız),
2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 1 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için tıklayınız),
3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için tıklayın)
4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
5. Sağlık Raporu,
6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),
7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),
8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),
9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),
10. Banka dekontu,
11. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-devlet)

Kursa katılacak adaylar, Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  hesabına Kurs ücret: 1.000-TL yatıracaklardır. Dekontta açıklama olarak “Denizli Aday Hakemlik Kursu” olarak yazılacaktır.

Şube Kodu : 101 Hesap No : 67484881

 1) Aday Hakemlik Kursu yüz yüze eğitimle yapılacaktır.
2) Kurs iki gün sürecektir.
3) Kursa devam şarttır. Devamsızlık yapan kursiyer kursta başarısız sayılacaktır.
4) Kursun ilk günü sabah 09:00’da evrak teslimi ve kontrolü yapılacaktır.
5) Eksik evrakla veya istenen şartları taşımayan kursiyer kursa alınmayacaktır.
6) Kursa başvuru yapan kursiyerler, KVKK kapsamında bilgilerinin yetkili resmî kurumlar ile paylaşılmasına izin vermiş sayılır.

Kursa katılacak olan kursiyerlerin listesi 15.02.2024 tarihinde Federasyon internet sitesinde yayınlanacaktır.
Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.
İletişim  : Denizli İli Oryantiring Branş Temsilcisi 
     İbrahim Gümüş  0 (554) 865 13 69
KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.