Kurs Detayları;

Samsun KURS TARİHİ: 2-3/07/2022
Kastamonu KURS TARİHİ: 25-26/06/2022
Kurs ücret: 250,00 TL
KURSA KATILIM ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşını bitirmemiş olmak,


ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak,

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik pirimi suçlarından mahkûm olmamak,

e) Federasyon disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

KASTAMONU KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe, (Dilekçe için BURAYA),

2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için BURAYA),

3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için BURAYA)

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),

5. Sağlık Raporu,

6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),

7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),


8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),

9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

10. Banka dekontu,

Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi
IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır. Dekontta açıklama olarak “Kastamonu Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.
ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 
KURS TARİHİ: 25-26/06/2022
KURS YERİ: Daha sonra duyurulacaktır.
KURSA SON BAŞVURU TARİHİ: 23/06/2022 SAAT: 17:00

Aday Hakemlik Kursu yüz yüze eğitimle yapılacaktır.
Kurs iki gün sürecektir. (Kurs programı için tıklayınız)
Kursa devam şarttır. Devamsızlık yapan kursiyer kursta başarısız sayılacaktır.
Kursun ilk günü evrak teslimi ve kontrolü yapılacaktır.
Eksik evrakla veya istenen şartları taşımayan kursiyer kursa alınmayacaktır.
Kursa katılacak olan kursiyerlerin listesi 24/06/2022 tarihinde Federasyon internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.

İletişim       :   Türkiye Oryantiring Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi

                         Erdi ARSLAN (05414077437)

KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN BURAYA.

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


1. Dilekçe, (Dilekçe için tıklayınız),

2. Aday hakem bilgi formu (formu bilgisayar ortamında doldurduktan ve fotoğraf ekledikten sonra 3 adet renkli çıktı alınız) (Aday Hakem Bilgi Formu için tıklayınız),

3. Çevrimiçi kurs başvuru formunu doldurunuz. (Doldurmak için tıklayın)

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),

5. Sağlık Raporu,

6. Adli sicil kaydı (e-devlet ),

7. Diploma sureti veya mezuniyet durum belgesi (e-devlet),

8. Sportif cezası olmadığına dair yazı (e-devlet),

9. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

10. Banka dekontu,

Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantiring Federasyonu   TEB BANKASI  GAZİ OSMAN PAŞA Şubesi

IBAN NO : TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81  IBAN nolu hesabına Kurs ücret: 250,00 TL yatıracaklardır.

Dekontta açıklama olarak “Samsun Aday Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881 

KURS TARİHİ: 2-3/07/2022


KURS YERİ: Daha sonra duyurulacaktır.

KURSA SON BAŞVURU TARİHİ: 29/06/2022 SAAT: 17:00

Aday Hakemlik Kursu yüz yüze eğitimle yapılacaktır.
Kurs iki gün sürecektir. (Kurs programı için tıklayınız)
Kursa devam şarttır. Devamsızlık yapan kursiyer kursta başarısız sayılacaktır.
Kursun ilk günü evrak teslimi ve kontrolü yapılacaktır.
Eksik evrakla veya istenen şartları taşımayan kursiyer kursa alınmayacaktır.
Kursa katılacak olan kursiyerlerin listesi 16/06/2022 tarihinde Federasyon internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvuru 10 kişinin altında olursa kurs açılmaz.

İletişim       :   Türkiye Oryantiring Federasyonu Samsun İl Temsilcisi

                         Eray KURTOĞLU (05065957850)

KURS BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...