2023 RİZE BESYO KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Yetenek Sınavına müracaat edecek adayların ön kayıtları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Bilgi Sistemi ile (https://ogrenci.erdogan.edu.tr/OzelYetenek) bağlantısından yapılacaktır

Sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunda belirttikleri bilgiler; 01 Ağustos 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfasında https://sporbilimleri.erdogan.edu.tr/ yayınlanacaktır.

ÖN KAYIT KOŞULLARI
a. T.C. Vatandaşı olmak.
b. 2022 yılında YKS’ye girmiş olmak,
c. 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için adayların Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
d. Tüm liselerin alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar için 2022-TYT puanı Spor Yöneticiliği Programı için en az 160 puan almış olmak

e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.

f. Engelli Sporcular Tablo 8’de belirtilen spor dallarında müracaat edebileceklerdir.
g. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak (Engelli adaylar için Madde 8’e bakınız)