Samsun 19 Mayıs Besyo Spor Bilimleri Yetenek sınavı ne zaman yapılıyor? Samsun 19 Mayıs besyo parkuru, besyo mülakatı yetenek sınavı kılavuzu. 2022 Samsun 19 Mayıs Besyo, Samsun 19 Mayıs  besyo spor bilimleri yetenek sınavı kılavuzu aşağıdadır.

,

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Genel Başvuru Şartları
T.C. vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yeterlilik Test sınavından (TYT) en az 160 puan almış olmak (milliler, engelliler ve Liselerin spor bölümü, Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor alan/kol/bölümünden mezun olan adaylar hariç).
Liselerin spor bölümü, Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Sporalan/kol/bölümünden mezun olan adaylar; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek Temel Yeterlilik Test sınavından (TYT) en az 150 puan almış olmak
Milli adaylar; 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek TYT puanından en az 150 almış olmak
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapması gerekmektedir.
Sınav hazırlık kurs ücreti olan 200 TL’yi belirtilen hesaba yatırılarak dekontu (dekontun açıklama kısmına adayın adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı) teslim etmiş olmak.
Sağlık Kurulu Raporu (Tüm resmi ve özel hastaneler ile aile hekimlerinden alınacak raporlar kabul edilecektir).
Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuru yapacak tüm adaylar (Engelli kontenjanından başvuru yapacak adaylar dahil) son dört (4) yılda 2018-2022 yıllarında başvuru yaptığı branşta en az iki (2) yıllık sporcu lisansına sahip olmalıdır. Lisanslar yıl bazında değerlendirilecektir. Örneğin; 2022 yılında alınan lisanslar tek yıl kabul edilecektir. Adayların başvurduğu spor dalında en az 2 yıllık lisanslı sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen lisansın/belgenin aslının veya aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış suretinin verilmesi gerekmektedir.
Not: Diğer bölümler için (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor yöneticiliği, Rekreasyon) lisans şartı aranmayacaktır.
Adayların (Milli ve Engelli adaylarda dahil) 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).
Milli Sporcu kontenjanından sınava başvuracak adaylar, ilgili Federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmî Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesinin, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı imzalı aslı veya noter onaylı örneği ile müracaat edeceklerdir.
Milli kontenjanından başvuran aday, diğer bölüm normal kontenjanlarına başvuramaz.
Adaylar (Milli ve Engelli adaylarda dahil) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için sadece uzmanlık dalı eğitimi verilen spor branşlarından (Tablo 3’te Antrenörlük bölümü için kontenjan verilen branşlar) başvuru yapabilirler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için ise bu şart aranmaz. Sahte evrak veren adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak olup; kayıt hakkı kazanmış ve eğitim-öğretime başlamış olsa bile sınavı geçersiz sayılarak fakülte ile ilişiği kesilir.
Adaylar sınava hazırlık kurs ücretini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Samsun Ziraat Bankası şubesine (IBAN numarası TR140001001479097123955120), herhangi bir bankanın internet şubesinden ya da Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilir. Eksik ücret yatırıldığında başvuru geçersiz sayılacaktır.
Not: Banka dekontunda adayın adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilmiş olması gereklidir.
Özel Yetenek Sınavına YKS 2022 sınavında merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da başvuru yapabilir.