Kılavuz için tıklayınız...

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1) Aday başvuru formu (Ek-1. Islak imzalı olacak. Formu sbf.sinop.edu.tr adresinden indirebilirsiniz).
2) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı).

3) Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve bir (1) adet fotokopisi.

4) Mezuniyet belgesinin ya da diplomanın aslı ve fotokopisi. Belge ya da diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır.a) Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar için öğrenci belgesi.
b) Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olamamış mezuniyet aşamasındaki adaylar için okullarından alacakları bu durumlarını gösteren onaylı belge.
c) 30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan adaylar için bu durumlarını gösteren onaylı belge.
5) 2022YKS – TYT sonuç belgesi, internet çıktısı.
6) “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına katılmasında sakınca olmadığını” ifade eden Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı vb.).
7) Sportif Özgeçmiş Puanı için alınan belgeler (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan belgelerin aslı, aynı kurum tarafından aslı gibidir kaydıyla onaylanmış sureti veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).

8) Milli kontenjanlara, sadece 12 Mayıs 2011 tarih ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan milli sporculara ait yönetmelik hükümlerine göre, Olimpik Spor Dallarında Milli olan Sporcular başvurabilirler. Milli sporcu kontenjanına başvuracaklar için Milli Sporcu Belgesinin aslı ve fotokopisi (12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan EK-2’de belirlendiği şekilde olmalıdır. (C sınıf milli sporcular millilik kontenjanına başvurabilmek için, farklı turnuvalarda en az iki (2) defa milli olduklarını belgelemek zorundadırlar. Sadece bir (1) defa milli olan veya sadece aynı turnuvada birden fazla milli olan C sınıf milli sporcular millilik kontenjanından yararlanamazlar).
9) Millilik kontenjanında değerlendirilebilmek için; milli sporcu olarak müsabaka veya yarışmalara 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında katılmış olmaları gerekmektedir.