İlgili kurslar için katılımcı sayısı 50 olarak belirlenmiş olup, başvuru ve ödeme yapan ilk 50 kişi asil listede yer alacaktır.

Iğdır Kurs Adresi: Karaağaç mahallesi Fatih Caddesi Halfeli yolu üzeri Gençlik spor il müdürlüğü yerleşkesi Iğdır merkez

Kursa katılım ücreti ödeme işlemleri için takip edilecek adımlar:
1- E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile 2533 Kurum Kodunu belirterek TÜRK EKONOMİ
BANKASI’ndan (TEB) işlem yapabilirsiniz.
2- Çevrim içi bankacılık sisteminden TEB Bankası > ödemeler / fatura ödemesi /Faturalar/Diğer/Gençlik ve
Spor Bakanlığı ödemesi olarak T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilirsiniz.
3- TEB ATM > Ödemeler > Kurum Ödemeleri > Gençlik Ve Spor Bakanlığı > T.C. Kimlik Numarası girişi
ile yatırabilirsiniz.
***** Kurs başvuru tarihleri içerisinde referans numarası ile ödeme yapmazsanız işleminiz geçersiz olacak ve
kursa kabul edilmeyeceksiniz. Ayrıca Federasyon iban /hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan
ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.
**Başvuruları onaylanan kursiyerler e-Devlet /Spor Bilgi Sistemi /Başvurularım /Kurs Başvurularım
alanından Takip Edeceklerdir.KVKK kapsamında herhangi bir kursiyer listesi ilan edilmeyecektir.

Tenis Antrenörlük Kurs Ücretleri:

1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu – 1500 TL
2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu –
3. Kademe Kıdemli Antrenör Kurs Ücreti –
ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre;Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar, üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde, bu Yönetmelik kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.”

II. KADEME TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR


a) 1. Kademe Yardımcı tenis antrenörü belgesi sahip; belge tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olan antrenörler katılım sağlayabilirler.

b) 05.10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)

III. KADEME TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLARI


a) 2. Kademe Temel tenis antrenörü belgesi sahip; belge tarihi üzerinden en az 2 yıl geçmiş olmak.

b) 2. Kademe Temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor aktivitelerinden en az iki tanesine katılmış olmak.

c) 05.10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)