Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 14.02.2022 tarih ve 43485700 sayılı "Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler ile Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Devamsızlığı" konulu yazıları ekindeki bakanlık onayında ilköğretim ve ortaöğretime devam eden; kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi dikkate alınarak devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmaktadırlar.

Bu verilen hakka istinaden özel eğitim öğrencilerin velileri genellikle öğlenden sonraki iki saatlik derse öğrencilerini göndermemektirler.

VELİ TALEBİ ÜZERİNE TÜM ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZ SAYILDIĞI DERSLERE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Bu durumda tüm öğrencilerin veli talebi ile derse gelmemeleri halinde Özel Eğitim Öğretmenlerine ek ders ödenip ödenemeyeceği hususu gündeme gelmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 05.04.2022 tarih ve 47185386 sayılı yazılarıyla görüş bildirmiştir.

 İşte; özel eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerin devamsızlık, veli talebi gibi durumlara bağlı olarak okula gelmemeleri nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.