Edirne İlimizde Voleybol Aday Hakemlik Kursu Açılacaktır.
Hakem Kursu Katılım Şartları :

BAŞVURU TARİHLERİ 20.09.2022   –   28.10.2022
1- TC Vatandaşı olmak
2- En az lise ve dengi okulda okuyor veya mezun olmak
3- 17 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak
4- Adli Sicil Kaydı bulunmamak
5- Disiplin kurulunca 6 ay veya daha uzun süre ceza almamak
Kurs Katılım Ücreti (Kıyafet ve Pantolon Dahil) : 400 TL


Başvuru Yapmak için tıklayınız...
Aday Hakemliğe Müracaat Edeceklerden İstenilen Belgeler

İl Müdürlüğüne Hitap eden Dilekçe
Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)
Kurs katılım ücreti   400,00-TL olup; TVF TEB Kızılay (138) şubesi, IBAN: TR980003200013800000032193 no’lu hesaba “Aday Hakemlik Kursu Katılım ücreti ibaresi belirtilerek” yatırılacaktır.
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge,
Adli sicil kaydı,
Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Not: Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Asabiye veya Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.

Yukarıdaki belirtilenhususlar İl Müdürlüğü tarafından titizlikle incelenerek kayıtlar dilekçe ilekabul edilecektir. Yanlış evrakların kabulünden İl Müdürlüğü sorumlu olacaktır.