Voleybol Aday Hakem Kursu açmayı planlayan İl Müdürlükleri aşağıda yazılı olan Kurs Açma Koşullarını uygun görmeleri halinde öğretmen ve kurs direktörü görevlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, katılacak olan ilgililerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Adana ilimizde açılacak olan voleybol aday hakem kursuna başvuru yapmak isteyenler sisteme kayıtlarını yapmadan önce İl Hakem Kurulu üyesi Tuncay KANDEMİR’le iletişime geçmeleri zorunludur. Kurs kontenjanla sınırlı olduğundan, iletişime geçmeden sisteme kaydını yapıp ve para yatıran kursiyerlerin başvuruları onaylanmayacaktır. Tüm sorumluluk kursiyerin kendisine aittir. Kursa son başvuru tarihi 28.10.2022dir. Kursiyer sayısı 40’a ulaştığında kurs açılacaktır., Sonrasında kurs tarihi belirlenecek ve başvuru yapan kursiyerler bilgilendirilip, hesaba para yatırılması istenecektir.

İletişim numarası:05052567295  Tuncay KANDEMİR

Aday Hakem Kursu Açma Koşulları,

Kurslar, 3 gün toplam 24 ders saatinden az olmayacaktır.
Kurs açılacak sınıflarda en az 40, en fazla 80 kursiyer olacaktır.
Uygulamalı eğitim; spor salonunda, kursiyer ve eğitmenin spor kıyafetleri ile katılacağı derslerde verilecektir.
Derslik ve uygulamalı eğitim için spor salonu, bilgisayar-projeksiyon ve perdesi İl Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.

ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAKNİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olmak,
17 yaşından gün almış, 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşından faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak,
Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak,
Aday Hakemliğe Müracaat Edeceklerden İstenilen Belgeler

İl Müdürlüğüne Hitap eden Dilekçe
Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)
Kurs katılım ücreti   400,00-TL olup; TVF TEB Kızılay (138) şubesi, IBAN: TR980003200013800000032193 no’lu hesaba “Aday Hakemlik Kursu Katılım ücreti ibaresi belirtilerek” yatırılacaktır.
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge,
Adli sicil kaydı,
Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Not: Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Asabiye veya Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.

Yukarıdaki belirtilen hususlar İl Müdürlüğü tarafından titizlikle incelenerek kayıtlar dilekçe ile kabul edilecektir. Yanlış evrakların kabulünden İl Müdürlüğü sorumlu olacaktır.