Voleybol Hakemlik Kursu Açılacaktır
BAŞVURU TARİHLERİ 13.12.2022   –   31.01.2023
ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAKNİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olmak,
17 yaşından gün almış, 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşından faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak,
Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak,
KAYIT İÇİN BURAYA

Aday Hakemliğe MüracaatEdeceklerden İstenilen Belgeler

İl Müdürlüğüne Hitap eden Dilekçe
Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)
Kurs katılım ücreti   750,00-TL olup TVF TEB Kızılay (138) şubesi, IBAN: TR980003200013800000032193 no’lu hesaba “Aday Hakemlik Kursu Katılım ücreti ibaresi belirtilerek” yatırılacaktır.
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge,
Adli sicil kaydı,
Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Not: Sınavı kazanan adaylar yukarda belirtilen belgelere ek olarak, sınavı kazandığının kendisine tebliğini takiben sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olduğunu belgelemek üzere Asabiye veya Nöroloji, Ortopedi, Göz ve Kulak Burun Boğaz doktorlarından alınmış raporu da ibraz etmek zorundadır.

Yukarıdaki belirtilen hususlar İl Müdürlüğü tarafından titizlikle incelenerek kayıtlar dilekçe ilekabul edilecektir. Yanlış evrakların kabulünden İl Müdürlüğü sorumlu olacaktır.