Başvuru Tarihi:

27.12.2022   –   30.04.2023
ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olmak,
17 yaşından gün almış, 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşından faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak,
Spor teşkilatı tarafından cezalandırılmamış olmak,
Aday Hakemliğe MüracaatEdeceklerden İstenilen Belgeler

İl Müdürlüğüne Hitap eden Dilekçe
Hakem Bilgi Formu (https://www.tvf.org.tr/belgeler/)
Kurs katılım ücreti   750,00-TL olup TVF TEB Kızılay (138) şubesi, IBAN: TR980003200013800000032193 no’lu hesaba “Aday Hakemlik Kursu Katılım ücreti ibaresi belirtilerek” yatırılacaktır.
Lise ve dengi okulunda okuyor ya da lise veya dengi okulundan mezun olduğuna dair belge,
Adli sicil kaydı,
Spor teşkilatı tarafından ceza almadığına dair yazı,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Başvuru için tıklayınız...